ZAPROSZENIE - Spotkanie kadry harcerskich środowisk lotniczych ZHP - 21-22 marca 2015 - Kraków
Dodane przez harclot dnia Styczeń 04 2015 13:07:10
>>> Spotkanie kadry harcerskich środowisk lotniczych ZHP - 21-22 marca 2015 - Kraków - STRONA GŁÓWNA


ZAPROSZENIE (po konsultacjach z instruktorami specjalnościowymi) na
Spotkanie kadry harcerskich środowisk lotniczych ZHP - 21-22 marca 2015 roku, w Krakowie.

1) Cel spotkania
Przez lata Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP był zwoływany w celu oceny i zaplanowania pracy lotniczej w ZHP oraz wymiany doświadczeń. Sejmik oceniał ponadto pracę Inspektoratu Lotniczego GK ZHP oraz uchwalał wniosek do Naczelnika ZHP o powołanie jego szefa. Wybierał także członków Inspektoratu. Tak było do 2010 r.
Potem, z woli GK ZHP, było trochę inaczej.

Na szczęście, w grudniu 2013 r. XXXVIII Zjazd ZHP zobowiązał Radę Naczelną ZHP i GK ZHP do działań w zakresie „wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP”
Tekst uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP jest dostępny m.in. na stronie:
http://specjalnosci.zhp.pl/index.php?do=news&navi=0029%2C0001&id=15313

Wynikiem tego była uchwała nr 12/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach
Tekst uchwały RN ZHP jest dostępny m.in. na stronie:
http://specjalnosci.zhp.pl/index.php?do=standard&navi=0029%2C0035

Rada Naczelna ZHP zobowiązała Główną Kwaterę ZHP do dostosowania regulaminów regulujących funkcjonowanie specjalności harcerskich do postanowień niniejszej Uchwały w terminie do 31 grudnia 2014 r.
Rada Naczelna ZHP zobowiązała także Główną Kwaterę ZHP do uwzględnienia szkoleń specjalnościowych i kształcenia kadry specjalnościowej w dokumentach regulujących pracę z kadrą w ZHP do 31 grudnia 2014 r.

W dniu dzisiejszym tj. 03.01.2015, na stronach serwisu www.dokumenty.zhp.pl
brak jeszcze informacji o w/w zmianach.
Mam nadzieję że wkrótce zostaną opublikowane zaktualizowane dokumenty.

Oczekując na publikację tych dokumentów pragnę już teraz zwrócić zauważyć, iż zgodnie z uchwałą RN ZHP „... w odpowiedzi na potrzeby jednostek działających w obrębie danego poziomu struktury ZHP ...” GK ZHP powołuje „zespoły specjalnościowe”.
W naszym (lotniczym) przypadku mógłby być on nazywany, tradycyjnie - Inspektorat Lotniczy GK ZHP.
Zgodnie z uchwałą RN ZHP zespół taki miałby za zadanie:
a) wspierać pracę wychowawczą jednostek specjalności lotniczej,
b) reprezentować interesy jednostek specjalności lotniczej,
c) pełnić funkcję doradczą w stosunku do GK ZHP,
d) promować i wspierać działania specjalnościowe - lotnicze.

Oczywiście jednostki lotnicze (ich przedstawiciele) mogą uznać że zadania te może realizować tylko jedna osoba – instruktor ds. specjalności lotniczej, nowego Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP.
Mogą też uznać że nie mają potrzeby powoływania ani zespołu ani instruktora.
Proszę o rozważenie w środowiskach powyższej kwestii, do rozpatrzenia na spotkaniu.

2) Planowany program spotkania
W oczekiwaniu na publikację dokumentów GK ZHP,
proponuję wstępny projekt programu spotkania:
- Informacja i dyskusja dot. aktualnych zasad pracy specjalności w ZHP;
- Wymiana doświadczeń, ocena dotychczasowej działalności środowisk;
- Zaplanowanie wspólnych działań środowisk lotniczych;
oraz (w zależności od decyzji zebranych)
- Określenie propozycji zadań Inspektoratu Lotniczego WWS GK ZHP (lub instruktora), wskazanie kandydatów na członków IL (lub instruktora).

Proszę o przesyłanie ew. propozycji zmian/uzupełnień programu spotkania
na adres: poczta19kldh@onet.pl

3) Uczestnicy
Zgodnie z wieloletnią tradycją w Harcerskim Sejmiku Lotniczym ZHP uczestniczą harcerscy instruktorzy lotniczy oraz instruktorzy i harcerze będący przedstawicielami harcerskich jednostek lotniczych. Uczestnikami Sejmiku mogą być też instruktorzy harcerscy oraz przedstawiciele jednostek harcerskich dopiero zainteresowanych specjalnością lotniczą

4) Zgłoszenia
Wstępne zgłoszenia proszę ich dokonać jak najszybciej, z krótką informacją o sobie .
na adres: poczta19kldh@onet.pl

Reprezentantów poszczególnych jednostek proszę także o przesłanie informacji z działalności lotniczej środowiska.

5) Lokalizacja
W dniu 21 marca (sobota) obrady odbędą się w harcówce Gniazda 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych im. Żwirki i Wigury, 31-216 Kraków, ul. Zdrowa 6
Mapka:
http://maps.google.com/maps…
(wejście jest w południowo-zachodnim narożniku Szkoły Podst. nr 107)

W dniu 22 marca (niedziela) będą one kontynuowane na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

6) Przypominam termin – 21-22 marca 2015 roku

Początek (21.03) - godz. 9.00. Przewidywany koniec (22.03) - godz. 15.00
UWAGA ! Zakładam że zdecydowaną większość programu zrealizujemy już w sobotę (21.03)

Istnieje możliwość noclegów w w/w harcówce (20/21 i 21/22) - we własnych śpiworach, na materacach, pod warunkiem zgłoszenia tego do dnia 15.03.2015r.

Kontakt telefoniczny >> tel. 519-160-185

Czuwaj
hm. Czesław Przybytek HR
Komendant Gniazda 19 Krakowskich Drużyn Lotniczych im. Żwirki i WiguryZapraszamy do grupy FB >>> Harcerskie Lotnictwo

=========================================================
Pierwotna nazwa spotkania: Harcerski Sejmik Lotniczy ZHP
ale została zmieniona dla uniknięcia bezsensownej dyskusji.


>>> Spotkanie kadry harcerskich środowisk lotniczych ZHP - 21-22 marca 2015 - Kraków - STRONA GŁÓWNA