Września 29 2023 19:46:29
Nawigacja
· Strona główna PH 32 (PH 19 KLDH)

· O nas
w tym:
· Historia 32 PH (PH 19 KLDH)
· Wydawnictwa PH 32 (PH 19 KLDH)
· Harcerska poczta balonowa
· Linki
· Kontakt
· Szukaj

· Wykaz stron serwisu PH 32 (PH 19 KLDH)

· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie
ARCHIWALNA strona PH nr 32 (19 KLDH).
32 Poczta Harcerska - Poczta Harcerska Krakowskiej 19 Lotniczej

Poczta Harcerska 19 KLDH w Krakowie [PH nr 32]


Działalność pocztowa w 19 Krakowskiej Lotniczej Drużynie Harcerzy rozpoczęła się na długo przed oficjalnym powołaniem Poczty Harcerskiej.
Pierwszym śladem takiej para-pocztowej działalności było stemplowanie obozową pieczątką adresową prawie całej korespondencji harcerzy wysyłanej z obozu. Korespondencję pieczętowała Komenda Obozu. Treść pieczątki: Związek Harcerstwa Polskiego OBÓZ STAŁY 19. Krakowskiej Lotniczej Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury Wysowa pow. Gorlice Obóz odbywał się w dniach 3.07-30.07. 1959 roku.

W następnych latach w drużynie, a później w szczepie Lotniczym utrwalił się zwyczaj wykonywanie z gumek kreślarskich pieczątek zastępów, obozów i imprez które przybijano na wszystkim co się dało, w tym na korespondencji nie zawsze przestrzegając zasad pocztowych. Ciekawą formą działalności przedpocztowej było spontaniczne wykonywanie i stosowanie przy różnych okazjach gumowych stempli okolicznościowych przeważnie wycinanych z gumek kreślarskich.

Nowym impulsem działalności filatelistycznej w dziewiętnastkach stało się przejście do niej hm. Stanisława Mitkowskiego HR, doświadczonego filatelisty, członka PZF i Klubu „Druh”. Zaczęło działać młodzieżowe koło filatelistyczne.

W 1981 roku z okazji Jubileuszu 50-lecia 19 KDH z inicjatywy dh. Mitkowskiego uaktywniła się poczta harcerska przy Komandorii Szczepów Lotniczych wydając szereg pozycji:
· Datownik okolicznościowy PP stosowany przez UP nr 1 w Krakowie w dniach 1-15.V.1981r. Projekt stempla hm PL. Ryszard Wcisło HR. śr. 40mm z emblematem „Husarskich skrzydeł” i napisem „Kraków 1-15.V.1981” 50 LAT, oraz na otoku „19 Krakowskiej Lotniczej Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury” Stosowany przez UPT 1 Kraków. Kolor czarny.
· Wydruk na karcie okolicznościowej PP wydanej z okazji „Krajowej Wystawy Filatelistycznej LOTNICTWO POZNAŃ 1980 sierpień 1980.P. P. T. i T. VIII.80. 200.000. Dodruk Zezw. MŁ. Nr PEZ-406/81 n.3.000 Dodruk tekstu w kolorze złotym: JUBILEUSZ SZCZEPÓW LOTNICZYCH IM. F.ŻWIRKI I S. WIGURY W KRAKOWIE „GWIAŹDZISTY SZLAK” * „SŁONECZNE DROGI” ”SREBRZYSTE PTAKI”* ORAZ 19 PDHL W BYDGOSZCZY KRAKÓW 15-17.V.1981 50 LAT 19 KDHL

Były też wydawnictwa z okazji Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Kraków-Błonia 18-20.IX.1981r.:
· Datownik okolicznościowy PP stosowany 19.IX.1981 Projekt hm PL. Ryszard Wcisło HR. 40x28mm z rysunkiem stylizowanego „płaskiego węzła z lilijką harcerską w środku” i wkomponowany napis: „1911-1981 JUBILEUSZOWY ZLOT HARCERSTWA KRAKÓW 1 19.IX.1981”
· Wydruk na kartce pocztowej obiegowej całostka z znaczkiem „450 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego” P.P. T i T. VIII.80.1.000.000 zez. Min. Łącz. PEZ.406 z dn. 19.08.1981. Dodruk projektu hm PL. Ryszarda Wcisły HR w kolorze brązowym zawierał oprócz okolicznościowego rysunku stylizowany napis: 70 LAT HARCERSTWA JUBILEUSZOWY ZLOT W KRAKOWIE 18-20. IX. 1981 / wzory/

810515

W lutym 1983r. na podstawie wniosków Komandorii Szczepów Lotniczych postanowiono sformalizować działalność pocztową i powołać Pocztę Harcerską. Inicjatywę podjęła grupa instruktorów ze Szczepu Lotniczego „Słonecznych Dróg” postanawiając powołać PH przy Szczepie.
W założeniach służyć ona miała potrzebom wszystkich jednostkom współpracującym lub wywodzącym się z Szczepów Lotniczych.
Na naczelnika poczty wybrano hm. Kazimierza Dziedzica HR i ustalono ramowy plan działania. Opiekę nad PH sprawowała Komenda Szczepu. W sprawach organizacyjnych i finansowych, z ramienia Komandorii, nadzór merytoryczny i pomoc fachową zapewniał hm. Stanisław Mitkowski HR.
Ustalono nazwę Poczty na: Poczta Harcerska 19 Krakowskiej Lotniczej Drużyny Harcerskiej Szczepu „Słoneczne Drogi” Od tego czasu Poczta rozpoczęła swoją zgodną z zasadami statutową działalność oraz prowadzenie rejestru swoich wydawnictw, traktując poprzednie wydawnictwa jako ważne lecz nie rejestrowane w PH.
Pocztę powołano formalnie Rozkazem Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP RL.6/83 z dnia 23.IX.1983r. I wtedy też mianowano jej Naczelnikiem hm K. Dziedzica.
Naczelnictwo Poczt Harcerskich GK ZHP dopiero 25.11.1986r. „Świadectwem rejestracji” przesłanym do PH poinformowała o wpisaniu do rejestru Poczt Naczelnictwa Poczt Harcerskich GK ZHP działającą od 1983r. 32 PH 19 KDH w Krakowie

Od 1983 r. do końca 2004 roku działało w PH stale lub okazjonalnie ok. 30 instruktorów i kilkudziesięciu harcerzy i zuchów. Poczta przeprowadziła 94 oficjalne działania pocztowe i wydawnicze wydając w 74 wydaniach 183 pozycje wydawniczych w tym 97 kartek PH, 10 kopert PH, 21 znaczków PH, 14 bloczków PH, 22 Datowników PH i 9 stempli PH 5 oficjalnych Datowników Poczty Polskiej 3 oficjalne Pocztowe przewozy przesyłek Pocztą Balonową .
Aktualnie w poczcie działa stale dwóch instruktorów jako Naczelnik nadal hm. Kazimierz Dziedzic HR i instruktor ds. wydawniczych phm. Robert Kowalski HR jako projektant wydawnictw i ich wykonawca, oraz angażujący się do poszczególnych akcji harcerze i harcerki z XIX.

Więcej informacji znajduje się w dziale: Historia 32 PH (PH 19 KLDH)
Wygenerowano w sekund: 0.01 223,192 Unikalnych wizyt