Sprawności meteo [wg GK ZHP]
Dodane przez harclot dnia Lipiec 01 2015 07:56:39
Sprawności meteo
[wg programu GK ZHP]

Aspirant meteorologiczny *

1. Potrafi zauważyć nadchodzącą burzę.
2. Potrafi wyjaśnić zjawisko rosy: naturalnej i na okularach po wejściu zimą do ciepłego pomieszczenia.
3. Potrafi rozpoznać i nazwać chmury deszczowe.

Meteorolog **
1. Potrafi ocenić siłę wiatru (w m/s).
2. Na planie strefy lotów zaznaczyła/ył lokalne, specyficzne obszary wiatrowe oraz prądy wstępujące.
3. Potrafi nazwać widoczne na niebie chmury i powiedzieć, skąd się wzięły (jak powstały) i co zwiastują.
4. Rozpoznała/ał różne rodzaje chmur i określiła/ił ich wysokość. Rozróżnia rodzaje mas powietrza.

Młody synoptyk ***
1. Potrafi po układzie chmur i innych zjawiskach określić sytuację baryczną (np. nadchodzi front ciepły).
2. Potrafi rozpoznać moment przejścia frontu i podać przewidywany rozwój sytuacji meteorologicznej.
3. Potrafi odebrać i wyjaśnić specjalistyczną (lotniczą) prognozę pogody; wie, jak do niej dotrzeć.
4. Przyjmie i zapisze telefoniczną prognozę pogody.
5. Przeprowadziła/ił obserwacje meteorologiczne i zapisywała/ał wyniki pomiarów co najmniej przez 2 tygodnie.


Synoptyk – mistrzowska
1. Na podstawie mapki synoptycznej potrafi sporządzić krótkoterminową prognozę.
2. Zna typowe trasy niżów i statystyczny rozkład kierunków wiatru na terenie Polski w różnych porach roku.
3. Potrafi odebrać i zrozumieć prognozę meteo w języku obcym.
4. Potrafi odczytać i zinterpretować prognozę NAVTEX lub ATIS.
5. Potrafi zinterpretować zarejestrowany przez siebie barogram w odniesieniu do panujących wówczas warunków meteorologicznych.