Popularyzator Harcerskiej Pracy Lotniczej - Paralotniarstwa
Dodane przez harclot dnia Lipca 01 2015 07:00:15

>>> Harcerski Znak lotniczy [kategoria art.]


Popularyzator Harcerskiej Pracy Lotniczej - Paralotniarstwa

 

A. Warunki wstępne: patent może uzyskać harcerz, który ukończył 14 lat życia oraz ukończył odpowiedni kurs lub instruktor harcerski, który przygotował się bez kursu (lub na kursie) do spełnienia stawianych wymogów.


B. Wymogi do spełnienia.

1) Ukończył zapoznawczy (lub podstawowy) kurs paralotniowy.

2) Wykazał się umiejętnościami prowadzenia zajęć mających na celu wyrabianie cech potrzebnych paralotniarzowi.

3) Zdobył 6 sprawności lotniczych zgodnych z profilem patentu.

4) Przeprowadził udane zajęcia popularyzujące paralotniarstwo.

5) Przygotował kilka gawęd na temat paralotniarstwa.

6) Posiada wiedzę i umiejętności do popularyzowania paralotniarstwa metodami harcerskimi.


UWAGA – Posiadacz Harcerskiego Znaku Lotniczego uzupełnia brakujące wymogi.


C. Uprawnienia - Może prowadzić zajęcia popularyzujące lotnictwo metodami harcerskimi.

Odznaka uprawnia także do tymczasowego prowadzenia drużyny lotniczej/klubu lotniczego (lub pełnienia funkcji szefa wyszkolenia).>>> Harcerski Znak lotniczy [kategoria art.]


.