Grudnia 08 2023 11:35:25
Nawigacja
· Strona główna SEKCJI

· O nas (Harcerska Sekcja Paralotniowo-Spadochronowa)

· Harcerskie szkolenie paralotniowe
· Harcerski Znak Lotniczy

· Harcerskie szkolenie spadochronowe
· Harcerski Znak Spadochronowy

· Wykaz stron serwisu SEKCJI
· Szukaj
· Kontakt

· FACEBOOK - OBECNY
· Facebook - poprzedni

· Linki
· Galeria zdjęć

· Harcerski Klub Balonowy

· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Harcerski Znak Spadochronowy
HZS


Regulamin Harcerskiego Znaku Spadochronowego

1. Harcerski Znak Spadochronowy wzorowany jest na Znaku Spadochronowym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest odznaką wyszkolenia spadochronowego członków ZHP.

2. Celem nadawania odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności technicznych harcerzy odbywających szkolenie spadochronowe, inspirowanie ich do pogłębiania znajomości historii i tradycji polskiego spadochroniarstwa oraz podnoszenia sprawności fizycznej.

3. Zdobywanie odznaki stanowi ważny element w procesie wychowania patriotyczno – obronnego harcerzy spadochroniarzy.

4. Kształt odznaki wzorowany jest na znaku spadochronowym przedstawiającym orła pikującego do walki (według projektu artysty plastyka Mariana Walentynowicza) uzupełniony lilijką harcerską umieszczoną w szponach orła. Na odwrocie znajduje się hasło „TOBIE OJCZYZNO” oraz numer ewidencyjny Znaku. Odznaka wykonana jest z metalu oksydowanego.

5. Prawo nadawania odznaki w drodze decyzji i obowiązek rejestru wydanych odznak ma Kapituła Harcerskiego Znaku Spadochronowego przy Wydziale Specjalności Głównej Kwatery ZHP powoływana przez Naczelnika ZHP.

6. Komendant macierzystego hufca lub chorągwi ogłasza przyznanie Harcerskiego Znaku Spadochronowego w swoim rozkazie.

7. Odznaka nadawana jest dożywotnio.

8. Prawo ubiegania się o Harcerski Znak Spadochronowy przysługuje wszystkim członkom ZHP po spełnieniu następujących wymagań:

a) Wykonanie minimum 3 skoków ze spadochronem z dowolnego typu statku powietrznego podczas szkolenia spadochronowego.

b) Przeprowadzenie udokumentowanych zajęć popularyzujących spadochroniarstwo i historię spadochroniarstwa potwierdzonych przez właściwego przełożonego.

9. Wręczenia odznaki dokonuje osoba wyznaczona przez Kapitułę Harcerskiego Znaku Spadochronowego. Odznakę należy wręczać w szczególnych okolicznościach związanych z historią polskiego spadochroniarstwa (np. Dzień Spadochroniarza) lub przy okazji uroczystości związanych z tradycjami spadochronowymi w środowiskach osób wyróżnionych (rocznice związane z patronem drużyny, szczepu, hufca lub świętami jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wojska Polskiego itp.). Zasada ta ma na celu podniesienie świadomości historycznej harcerzy – spadochroniarzy oraz popularyzacji spadochroniarstwa.

10. Odznaka noszona jest na mundurze powyżej Krzyża Harcerskiego.

11. Odznaka może być noszona na podkładce filcowej w kolorze zależnym od liczby wykonanych skoków:

a) Granatowa – po wykonaniu 12 skoków (w tym 3 z opóźnionym otwarciem),

b) Zielona – po wykonaniu 50 skoków,

c) Czerwona – po wykonaniu 100 skoków.

Podkładka powinna wystawać spod odznaki na 1 mm.

12. Po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego uzyskuje się prawo do noszenia odznaki ze złotą lilijką.

13. Odznaka wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą do jej noszenia. Koszt wykonania odznaki ponosi ubiegający się o jej nadanie.

14. Posiadacz odznaki ma prawo nosić na ubraniu cywilnym miniaturkę Harcerskiego Znaku Spadochronowego.

Regulamin uchwaliła GK ZHP w dniu 02.04.2007 r. (uchwała nr 82)

UWAGA! Uchwałą Harcerskiego Sejmiku Lotniczego ZHP z dnia 15.11.2008 r., ponowioną 11.12.2010 r. zobowiązano Inspektorat Lotniczy GK ZHP do działań (wobec GK ZHP) mających na celu wprowadzenie zmian w Regulaminie Harcerskiego Znaku Spadochronowego:
* Dopisać punkt 8c: Zdobycie trzech wybranych sprawności lotniczych, w tym co najmniej jednej z grupy spadochronowo-obronnych. (Spadochroniarz - zwiadowca, Spadochroniarz - mistrz obronności, Spadochroniarz - specjalista)
* Do punktu 14 dopisać: Posiadacz odznaki ma prawo nosić na ubraniu ćwiczebnym (np. kombinezonie) haftowany wizerunek Znaku.


.
Wygenerowano w sekund: 0.01 211,681 Unikalnych wizyt