Sierpień 03 2021 05:39:13
Nawigacja
· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Strona główna SEKCJI

· O nas (Harcerska Sekcja Paralotniowa)

· Harcerskie szkolenie paralotniowe

· Harcerski Znak Lotniczy

· Wykaz stron serwisu SEKCJI
· Szukaj
· Kontakt

· FACEBOOK - Sekcja

· Linki
· Galeria zdjęć
· Download

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Harcerski Znak Lotniczy
Harcerski Znak Lotniczy
HZL

[wyjątek z: Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 235/2021 z dnia 13 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu odznak specjalnościowych]

Nazwa Odznaki

HARCERSKI ZNAK LOTNICZY ZHP (HZL)

 

 1. Zakres i stopniowanie

Preambuła

  1. Celem wyszkolenia balonowego potwierdzanego odznaką jest:

   1. popularyzacja lotnictwa, czyli zwiększanie świadomości społecznej w zakresie teraźniejszości, historii i tradycji polskiego lotnictwa ogólnego, w tym sportów lotniczych innych niż baloniarstwo i spadochroniarstwo;

   2. specjalizacja w lotnictwie, czyli indywidualny rozwój sprawności fizycznej oraz kompetencji ważnych dla lotnika takich jak: spostrzegawczość i szybka reakcja; silna wola, opanowanie, odwaga; solidność i obowiązkowość oraz koleżeńskość i odpowiedzialność.

Stopnie odznaki

  1. Harcerski Znak Lotniczy nadawany jest w trzech klasach i poświadcza odpowiednio:

   1. III klasa – podstawowe wyszkolenia lotnicze;

   2. II klasa – średnio zaawansowane wyszkolenia lotnicze;

   3. I klasa – zaawansowane wyszkolenia lotnicze.

 

IWymagania odznaki III klasy

Wymagania wstępne

  1. Jest członkiem/członkinią ZHP

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. Absolwent/ka podstawowego kursu pilotażu lub harcerskiego zapoznawczego kursu paralotniowego/szybowcowego/itp. (kurs wg programu zatwierdzonego przez Kapitułę HZL), który w trakcie co najmniej półrocznego stażu:

   1. Przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące daną dyscyplinę (specjalizację) lotniczą.

   2. Wziął/wzięła czynny udział w co najmniej 3 lotach lub pokazach z danej dyscypliny (specjalizacji) lotniczej wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

 

IIWymagania odznaki II klasy

Wymagania wstępne

  1. Posiada odznakę III klasy

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. W trakcie co najmniej 2-letniego stażu (od uzyskania odznaki III klasy):

   1. co najmniej trzykrotnie (w tym przynajmniej 1 raz w ostatnim roku) przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące daną dyscyplinę (specjalizację) lotniczą;

   2. wziął/wzięła czynny udział w co najmniej 10 lotach lub pokazach lotniczych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich;

   3. wziął/wzięła czynny udział w co najmniej 10 innych lotach lub pokazach lotniczych, celem dalszego podniesienia poziomu wyszkolenia.

 

IIIWymagania odznaki I klasy

Wymagania wstępne

  1. Uzyskał/a licencję pilota albo stosowne świadectwo kwalifikacji

Zadania do zrealizowania w celu zdobycia odznaki.

  1. Posiada odznakę II klasy lub po uzyskaniu ww. licencji albo świadectwa odbył co najmniej półroczny staż, w trakcie którego:

   1. przeprowadził/a udokumentowane zajęcia harcerskie popularyzujące daną dyscyplinę (specjalizację) lotniczą;

   2. wziął/wzięła czynny udział w 3 lotach lub pokazach lotniczych wykonanych na rzecz dowolnych środowisk harcerskich.

 

IVKompetencje

Kompetencje poświadczane Odznaką

Związek Harcerstwa Polskiego zaświadcza, że osoba posiadająca Harcerski Znak Lotniczy jest harcerskim specjalistą lotniczym i posiada wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do popularyzowania lotnictwa w ZHP.

 

VTryb

Procedura zdobywania Odznaki

  1. Odznaki opiniuje Kapituła Harcerskiego Znaku Lotniczego.

  2. Przeprowadzenie wymaganych zajęć oraz udział w wymaganych lotach lub pokazach winno być potwierdzone w Książce Pilota Harcerskiego, wydanej przez Kapitułę przed rozpoczęciem stażu. Dotyczy to także osób już posiadających w/w licencję/świadectwo. Wzór Książki Pilota Harcerskiego ustala Kapituła HZL

  3. Wręczenia odznaki dokonuje osoba wyznaczona przez Kapitułę Harcerskiego Znaku Lotniczego.

  4. Odznaka wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą do jej noszenia.

 

VIKapituła

Skład i sposób wyboru/powołania Kapituły Odznaki

  1. W skład Kapituły HZL musi wchodzić co najmniej jeden pilot z doświadczeniem szkoleniowym.

 

VIIWygląd

Opis wyglądu i sposobu noszenia na mundurze

HZL

  1. Odznaka przedstawia "uskrzydloną" lilijkę (rozpiętość znaku 60 mm). Skrzydła są rozpostarte w poziomie, a lilijka ma tradycyjny kształt i litery ONC.

   1. III klasa – srebrna odznaka;

   2. II klasa - srebrne skrzydła i złota lilijka;

   3. I klasa – złota odznaka

  2. Odznaka metalowa noszona jest na mundurze powyżej Krzyża Harcerskiego.

  3. Osoba posiadająca Odznakę ma prawo nosić na ubraniu ćwiczebnym (np. kombinezonie) haftowany wizerunek Znaku.

  4. Osoba posiadająca Odznakę ma prawo nosić na ubraniu cywilnym miniaturkę odznaki.

 

VIIIPrzepisy przejściowe

 

  1. N/D
a
Wygenerowano w sekund: 0.02 133,468 Unikalnych wizyt