Obozy XIX - 1984 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwca 03 2011 08:12:25

1983 <<< Obozy, kolonie i zimowiska XIX >>> 1985

Rok 1984 >>> Kronika XIX (rok 1984)

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

zimowisko 30.01-11.02.84 SD Furmanowa

hm. Krzysztof Pawlu¶ HO

pwd. Piotr Pawlu¶ ćw.

hm. Kazimierz Dziedzic HR

zimowisko (Kurs harcerskich popularyzatorów lotnictwa CHALLENGE)

840128-0211

Wydawnictwo w formie serii 8 zaplanowanych [a 6 wydrukowanych] zeszytów, wydane dla potrzeb Kursu Popularyzatorów Lotnictwa "Chalange" w Bezmiechowej

ch1ch2ch3ch5

28.01-11.02.84 SP Bezmiechowa

hm. PL. Marek Kudasiewicz

?

hm. Wojciech B±k

stały ? SP Zawady-Tworki

hm. Lech Stachura

 

Witold Łacheta

Kolonia zuchowa

>>> relacja

01-21.07.1984 SP Jaroszówka k.Gdowa

pwd. Agata Burczyk

 

Beata Zawadzka-Łacheta

obóz wędrowny 02-14.07.84 SD Ziemia Kłodzka

pwd. Piotr Pawlu¶ ćw.

phm. Adam Rz±sa HR/z-ca/

pwd. Krzysztof Przybytek ćw./oboĽny/

pwd. Piotr Żmudka ćw.

stały (2 podobozy)

>>> Wspomnienie obozowe Chytrego Lisa

28.07-28.08.84 SD Jordanowo (teren "Lubrza")

hm. Krzysztof Pawlu¶ HO

phm. Aleksandra Bryksy pion.

hm. Kazimierz Dziedzic HR

Kolonia zuchowa (jako samodzielny programowo "I podobóz" kolonii KH Kr-Krowodrza) 05-26.08.84 SD Otmuchów

Dariusz Piekarz wyw.

Tomasz Maciantowicz

---

.