Obozy XIX - 1974 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwca 03 2011 08:03:47

1973 <<< Obozy, kolonie i zimowiska XIX >>> 1975

Rok 1974 >>> Kronika XIX (rok 1974)

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

kolonia zuchowa "Zielony Poligon" 24/26.06-17.07.1974 GS Szyk k. Jodłownika

phm. Wiktoria Kaczmarczyk

pwd. Wiesław Tokarz

pwd. Elżbieta Tyralska

stały 25 VI
-15 VII 1974
SD ¦więtowić
k/Kołczewa

hm. Marek
Kudasiewicz

Jan Lalik
wędr.

hm. Wojciech
B±k

obóz szczepu (2 podobozy)
"BIESZCZADY-74"
27(28?).06-23.07.1974 GS Jaworzec [Łuh] k./Kalnicy

hm. Krzysztof Wojtycza

ŻEŃSKI - kom. phm. Jadwiga Zdanecka, oboĽ. org. B.Bierca, instr. D.Gębczyńska wędr. 
MĘSKI - pwd. Mariusz Dopierała

?

 wędrowny-zagraniczny  7-25 VII 1974
 SP  Bułgaria, Węgry  hm. Leszek Watycha  hm. Lech Stachura  hm. Lech Stachura
zagraniczny 27 VII
- 5 VIII 1974
SD Węgry

hm. Wojciech
B±k

Jan Lalik
przod.

Krystyna
Grzywalska wędr.

zagraniczny 31.07-30.08.1974 GS Jugosławia

hm. Krzysztof Wojtycza

hm. Janusz Wojtycza

phm. Jadwiga Zdanecka

wędrowny 31 VII
- 16 VIII 1974
SP Bieszczady hm. Leszek
Watycha
phm. Zbigniew Per phm. Zbigniew Per

.