Obozy XIX - 1964 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwca 02 2011 19:59:56

1963 <<< Obozy, kolonie i zimowiska XIX >>> 1965

Rok 1964 >>> Kronika XIX (rok 1964)

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

stały
"Kosmodron"
04-31.07.1964 Szczep Lotniczy 19 KDHL Wołosate

hm. Marek Kudasiewicz

z-ca kdt. hm. Leszek Watycha

hm. Ryszard Wcisło

instruktorzy: phm. Adam Rz±sa, pwd. Wiliam Gumienny

pwd. Krzysztof Wojtycza

zaopatrzeniowiec pwd. Andrzej Ciechanowski, magazynier Janusz Wańczyk HO

kolonia zuchowa 05-27.08.1964 Szczep Lotniczy 19 KDHL Iwkowa Nagórze

pwd. St.Gawliński lub ibs. Andrzej Bedernik

ibs. Wojciech B±k wyw.,
Bogdan Dijuk

ibs. Marek Przybyłowicz

zimowisko 28.12.1964-06.01.1965 Szczep Lotniczy 19 KDHL Polany Juszczyńskie Janusz Wańczyk HO hm. Leszek Watycha Marek Meinardi ćw.

.