Obozy XIX - 1983 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwca 02 2011 14:46:19

1982 <<< Obozy, kolonie i zimowiska XIX >>> 1984

Rok 1983 >>> Kronika XIX (rok 1983)

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

zimowisko 29.01-06.02.83 SD Furmanowa

hm. Krzysztof Pawlu¶ HO

Marta Lenarczyk pion.

hm. Kazimierz Dziedzic HR

obóz stały 30.06-30.07.83 SD Zawady Tworki

hm. Tadeusz Kasprzycki

phm. Aleksandra Bryksy

hm. Tadeusz Kasprzycki

hm. Kazimierz Dziedzic HR

Kolonia zuchowa 30.06-20.07.83 SD Jaworki

pwd. Mirosław Flak

pwd. Gizela Piszczek (??)

pwd. Wiesława Niemiec

stały 28.06 - 28.07.1983
SP Korne

hm. Lech Stachura

?

?

zagraniczny

Weder Havel PETZOW bei Potsdam

1983 SP NRD hm. Marek Kudasiewicz HR ? ?

obóz wędrowny "Łaziki-83" 

1983

31.07-14.08.83 SD Góry Swiętokrzyskie

phm. Adam Rz±sa HR

hm. Krzysztof Pawlu¶ HO

pwd. Czesław Przybytek wyw.

.