Korzenie i konary XIX - Szczep SŁOWIANKI
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Kwietnia 03 2015 20:11:01

(...)

Na początku małe wprowadzenie.
Do lutego 1968 roku Szczep Lotniczy 19 KDH im. F.Żwirki i St.Wigury, obejmował wyłącznie męskie drużyny i działał w zasadzie przy 5-ciu szkołach podstawowych: nr 50 w Bronowicach, nr 107 w Prądniku, nr 113 na Azorach, nr 119(d.SPiLOnr2) na Azorach, nr 58 w Białym Prądniku.

Dziewczęta z tych szkół zorganizowane były w Szczepie "Słowianki". Były to: 77 KDH (SP-107),  50 KDH (SP-50),  oraz drużyna w SP-113 (przeniesiona z SPiLOnr2).

Taka organizacja nie odpowiadała strukturze obowiązującej wówczas w Związku Harcerstwa Polskiego. W tej sytuacji Komendant Hufca Kleparz-Łobzów hm. Bogusław Molenda pod naciskiem "władz dzielnicowych" zlecił reorganizację Szczepów "Słowianek " i Lotniczego 19 KDHL.

Po długich dyskusjach i naradach Szczep Lotniczy rozkazem Komendy Hufca L. 4/67/68 z dnia 8 lutego 1968 został podzielony na cztery Szczepy Lotnicze 19 KDHL im. Żwirki i Wigury:

- I. "Słoneczne Drogi" przy Szkole nr 107, który objął phm. Wojciech Bąk,

- II. "Gwiaździsty Szlak" przy nowej Szkole nr 119, który poprowadził phm. Krzysztof Wojtycza,

- III. " Srebrzyste Ptaki" przy Szkole nr 50, którego komendantem został hm. Leszek Watycha,

- IV. "Zdobywców Kosmosu" przy Szkole nr 58, który składał się tylko z l drużyny prowadzonej przez Leszka Błażewskiego. Ten ostatni Szczep działał tylko przez okres 1/2 roku.

W Szkole nr 113, w oparciu m.in. o część Dywizjonu "Gwiaździsty Szlak", oraz jedną z drużyn "Słowianek", utworzono Szczep "Słowian".

Dywizjony dziewcząt przyjęły numer 91, aby czytany wspak dawał numer 19. Dlaczego nie "19" ?  M.in. dlatego że istniała wtedy jeszcze 19 KDH-arcerek. Choć nie tylko to było powodem ....

A i jeszcze jedno wyjaśnienie. Mimo że Szczep Lotniczy przed lutym 1968 roku, obejmował tylko drużyny męskie, były w nim także harcerki. Skąd ? Jako instruktorki zuchowe. Jedna z nich była nawet Komendatką Szczepu Lotniczego (09.1966-09.1967 - hm. Maria Studnicka-Ciechanowska).
Drużyny żeńskie dołączone do szczepów 19 KDHL otrzymały odpowiednio numery 91a,b,c. Warto zwrócić uwagę na pewną odmienność 91 b KDHL (SP-119) od pozostałych "91". 91 b KDHL powstała na tzw. "surowym korzeniu", co miało pewien wpływ na charakter drużyny. Ciekawostką było pozostawienie, początkowo, dotychczasowych bohaterów drużyn żeńskich i tak (na krótki czas) bohaterem: 91a KDH-rek (SP-107) był Jan Długosz, a 91c KDH-rek (SP-50) był Lehr Spławiński.

(...)