Kadra XIX - Przybytek Czesław
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Listopada 27 2011 17:15:47

Kadra XIX

Krąg Wodzów

hm. Czesław Przybytek HR

Czesław Przybytek

"SKRZĘTNY GAWRON"

 

Urodził się w 1961 roku, w Krakowie. Do Szczepu "Gwiaździsty Szlak" wstąpił we wrześniu 1969 roku. (19 KLDZ "Astronauci", potem 19 KLDH "Władcy Przestworzy"). W latach 1976-77 należał do 2 KDH. Latem 1980 roku, po wielomiesięcznych namowach Jerzego Maciuka, powrócił do Szczepu "Gwiaździsty Szlak", obejmując funkcję magazyniera, a od października 1980 r. funkcję kwatermistrza. W lutym 1981r., objął dodatkowo funkcję drużynowego 19 KLDZ "Astronauci". 08.05.1982 złożył zobowiązanie instruktora harcerskiego. Od maja 1982r. działał w Szczepie Słoneczne Drogi", nadal opiekując się zuchami w SP-119, w gromadzie zuchowej która działała jeszcze jesienią 1983 roku, tj. już po zawieszeniu działalności Szczepu "Gwiaździsty Szlak" w SP-119.

W Szczepie "Słoneczne Drogi" specjalizował się w działalności kwatermistrzowskiej oraz lotniczej.

Jest Harcerskim Instruktorem Lotniczym.

W latach 1984-86 kierował Wojskowym Kręgiem Instruktorskim ZHP JW-1616 (13 PLT im. St. Skarżyńskiego), praktycznie będącym wówczas jednostką organizacyjną Szczepu "Słoneczne Drogi". W roku 1986 został kwatermistrzem, a następnie (1987) zastępcą szczepowego "SD" ds. organizacyjnych.

Jesienią 1987 roku, po długich namowach ze strony instruktorów niejawnego Ruchu Harcerskiego, objął funkcję kwatermistrza Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, a następnie, dodatkowo, z-cy komendanta hufca.

Nadal jednak działał w "Słonecznych Drogach" jako instruktor kwatermistrzowski oraz lotniczy.

W grudniu 1987 objął funkcję przewodniczącego Harcerskiego Klubu Balonowego, którym kierował (z krótkimi formalnymi przerwami) do 15.10.2022. 

Od 15.10.2022 jest Honorowym Przewodniczącym Harcerskiego Klubu Balonowego.

Funkcje kwatermistrza hufca/z-cy komendanta hufca, przewodniczącego HKB oraz instruktora specjalnościowego były podstawą jego działalności instruktorskiej w latach 1987-1997. 

W 1998 roku powrócił do bezpośredniej pracy wychowawczej w drużynach/gromadach XIX. Zazwyczaj było to pełnienie funkcji funkcji drużynowego lub opiekuna drużyny/gromady [m.in. w SP-21, SP-58, SP-107, SP-119, 19 KLGW (dr.08.03.2010-05.03.2012)] Funkcje w gromadach/drużynach pełnił do 31.10.2019 [jako drużynowy 19 KLGZ (męskiej)].

Od 15 czerwca 1999 roku do 31 stycznia 2019 roku kierował środowiskiem "Słonecznych Dróg" (także gdy funkcjonowało pod nazwą Gniazdo 19 KDL).

Od 08.05.2004 (nadal) przewodniczy Krakowskiemu Kręgowi Płaskiego Węzła, działającemu w strukturach XIX.

Równolegle z działalnością w ramach "XIX" pełnił/pełni szereg innych funkcji, m.in.:

Dodatkowo, od wiosny 2015 roku, kieruje stowarzyszeniem opiekuńczym XIX - STOWARZYSZENIE SŁONECZNA ESKADRA.

Ponadto - przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich - Organizacja Harcerstwa Polskiego w Galway, Irlandia (jesień 2014-jesień 2016)

Zwolennik i inicjator wielu działań mających na celu przywrócenie całkowicie wychowawczego charakteru ZHP oraz usunięcie błędów i zaniedbań w systemie metodycznym. M.in. zainicjował powołanie ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Krąg Płaskiego Węzła" oraz wydawanie pozycji literatury skautowej/harcerskiej w ramach "Biblioteki Kręgu Płaskiego Węzła". Jest członkiem redakcji czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej". Autor alternatywnego projektu Statutu ZHP na XXXVI Zjazd ZHP.

Prywatnie

Żonaty (żona Joanna - wieloletni członek wspierający ZHP i członek starszyzny ZHP), ma dwoje dorosłych dzieci (Michał, Karolina) które dzieciństwo i młodość spędziły w szeregach XIX. Obecnie, Michał jest członkiem (pilotem) Harcerskiego Klubu Balonowego, a żona i Karolina są członkami Lotniczego Koła Przyjaciół Harcerstwa i Stowarzyszenia Słoneczna Eskadra, które wspierają działalność XIX.

Z wykształcenia i zawodu chemik, później głównie księgowy. Poza działalnością harcerską pasjonuje się sportami lotniczymi, szczególnie baloniarstwem i modelarstwem (posiada licencję sędziego modelarstwa lotniczego i kosmicznego), a w 1 poł. lat 90-tych także latał na paralotniach. Był także, w latach 90-tych, członkiem władz Aeroklubu Krakowskiego.

Jego brat, Krzysztof Przybytek, jest także wieloletnim instruktorem XIX, m.in. wieloletnim [IX 1998-31.12.2018] przewodniczącym Harcerskiego Klubu Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego, a obecnie członkiem Lotniczego Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Odznaczenia i wyróżnienia
* Honorowa Odznaka Hufca ZHP Kraków-Krowodrza (złota)
* Brązowa Odznaka Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1988)
* Odznaka Harcerskiego Instruktora Lotniczego (nr 76, 1996)
* Harcerski Znak Balonowy (nr 1, 2009)
* Honorowe Odznaczenie z okazji Stulecia Harcerstwa w Krakowie (w stopniu złotym) (nr 065, 2010)
* „Kostur Wędrowniczy” 100-lecia Harcerstwa (2010)
* Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (nr 4865, 2010)
* Odznaka "Honoris Gratia" (nr 2483, 2010)


1988 sierpień[sierpień 1988]