Kadra XIX - Maj Antoni
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Listopada 26 2011 19:38:40

Kadra XIX

Krąg Wodzów

hm. Antoni Maj

Antoni MajNapięta Strzała”

 

Antoni Maj (1948–2004) mgr inż. metalurg, harcmistrz.

Urodził się 15 III 1948 w Krakowie jako syn Józefa Maja z zawodu kierowcy i Antoniny z domu Pietruszka. Miał starszą siostrę Cecylię (mgr psychologii).

W latach 1954–1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 33 im. króla Stefana Batorego przy ul. Konarskiego 2, a następnie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana Sobieskiego, w którym zdał maturę w 1967 roku. Następnie studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1973 roku tytuł mgr inż. metalurga.

Do harcerstwa wstąpił do 19 Krakowskiej Drużyny Harcerzy. Pełnił funkcje: zastępowego „Lisów”, przybocznego 19a KDHL „Słonecznych Dróg” (1964–1966) i drużynowego 19a KDHL (1966/67). 4 VI 1964 r. został mianowany pierwszym chorążym pocztu sztandarowego Szczepu Lotniczego 19 KDHL.

W chwili reorganizacji Szczepu Lotniczego im. Żwirki i Wigury przeszedł do Szczepu „Słowian”, w którym pełnił funkcję drużynowego 67 KD Harcerzy (1968–1969) i szczepowego (1971–1973). Po rozwiązaniu Szczepu „Słowian” przeszedł do Szczepu „Dzieci Świętowida”, w którym pełnił funkcję szczepowego w latach 1973–1976 i 1977–1981. Pełnił także funkcję kierownika referatu sportu i turystyki (1973/74) oraz był członkiem Rady Hufca Kraków-Krowodrza (1973–1980). Uczestniczył w ponad dwudziestu obozach. W latach 1968–1980 był komendantem kilkunastu obozów: stałych, wędrownych i zimowych.

Zdobył stopnie: przewodnika (1965), podharcmistrza (1971) i harcmistrza (1973). W 1965 roku został przyjęty do Kręgu Puszczańskiego „Czarnego Dębu”, otrzymując miano „Napięta Strzała”.

Po ukończeniu studiów odbył staż w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie, a następnie był projektantem w Biurze Projektów Pieców Tunelowych „Piec-Bud”. Po trzyletniej pracy w Niemczech podejmował się różnych prac: był agentem w sklepie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, współwłaścicielem chłodni dojrzewalni bananów w Zasławicach, rzemieślnikiem-producentem drobnych wyrobów użytkowo ozdobnych w firmie „Maxpol”, a ostatnio właścicielem Biura Usług Księgowych w Dębnikach. W latach 90. był radnym dzielnicy V miasta Krakowa.

Został odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (1977), Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa” oraz Honorowym Odznaczeniem Szczepów Lotniczych (1981).

8 V 1979 roku zawarł związek małżeński z Aleksandrą Grelowską (nauczycielka), z którą miał córkę Agnieszkę (studentka pedagogiki).

Zmarł 6 XII 2004 roku i został pochowany na cmentarzu Batowickim (kwatera A5, rz.5, gr. 5).

 

hm. Kazimierz Dziedzic

 

Źródła: Wojtycza K., Hufiec Kraków Kleparz-Łobzów w latach 1957–1972, Kraków 2007; Archiwum Komendy Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, Rozkazy Komendy Hufca Kraków Kleparz-Łobzów z lat 1957-1972, Rozkazy Komendy Hufca Kraków- Krowodrza z lat 1973-1989; inskrypcja nagrobna.


Pogrzeb odbył się 10 XII 2004 r. na cmentarzu Batowickim