ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 KDHL im.F.Żwirki i S.Wigury (strona główna)

O nas ...
  ZESPÓŁ HISTORYCZNY
19 i 91 KDHL im.F.Żwirki i S.Wigury

 

WYDAWCA
ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 KDHL
im. F.Żwirki i S.Wigury
adres tymczasowy:
ul. Na Błonie 10,
30-147 KRAKÓW,
dopisek: Lech Stachura

SKŁAD KRĘGU REDAKCYJNEGO
phm. Agnieszka BIERNACKA pion. (ROZTROPNA PRZEPIÓRKA)
hm. Krzysztof WOJTYCZA HR (SAMOTNY KOZIOŁ)
hm. Kazimierz DZIEDZIC HR (ŻÓŁTY BUK)
hm. Magdalena FURMAŃSKA wędr. (SARNA WIERNA)
hm. Tadeusz KASPRZYCKI HR (SPOKOJNY NIEDWIED)
hm. Marek KUDASIEWICZ HR (CHYTRY KOT)
hm. Lech STACHURA HR (KOZIOŁ STANOWCZY)

BIULETYN INFORMACYJNY REDAGUJĄ
phm Agnieszka BIERNACKA pion.
hm Lech STACHURA HR

Kontakt

Linki

 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji oraz zmiany tytułów zamieszczonych artykułów.

 

Wykorzystywanie zdjęć i tekstów mozliwe pod warunkiem podania: źródła, nazwiska autora i tytułu artykułu

 

Webmaster: hm Czesław Przybytek HR