ZESPÓŁ HISTORYCZNY 19 i 91 KDHL im.F.Żwirki i S.Wigury (strona główna)

(powrót do:) SPIS FOTOGRAFII

  ZESZYT NR 1 ZESPOŁU HISTORYCZNEGO
19 i 91 KDHL im.F.Żwirki i S.Wigury
     
Fotografia 2 Harcerze, już "lotniczej" - "dziewiętnastki", przed pierwszym swym Biegiem na stopień; MŁODZIKA i Przyrzeczeniem Harcerskim (dnia 16 czerwca 1957 roku) na trasie Zabierzów - Dolina Bolechowicka). Stoją od lewej: dh. Mieczysław SOLAK ćwik (nie umundurowany) - pełniący funkcję pierwszego przybocznego, Jacek PIETRZYK, Bolesław JAWOR, Bogusław MAŁECKI, Bogdan PONIŻY, Roman ŚLUSARCZYK, Wojciech WINIARCZYK, nie umundurowany Druh? (może dlatego "zapomniany"), Zygmunt CHMIELNICKI, Andrzej CIECHANOWSKI, Wojciech ROZCZYNIALSKI.