ZHR
19 Krakowska Lotnicza Drużyna Harcerek
"KWIATY NIEBA"
im. F.Żwirki i St.Wigury

ZAPRASZAMY

   

"Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym.
Stawiajcie wyzwania."

Jan Paweł II
1920 - 2005