Strona główna Monografii 19 KDL KRONIKI "19" Kroniki gromad/drużyn zuchowych "Kosmonauci"
KSIĘGA DYWIZJONU "Kosmonautów" (1963-69)
1963-1969
( poniżej: strona tytułowa )

Kilka stron kroniki, z 2 pierwszych lat .....

- strona zawierająca pierwszy wpis (zaciąg-04.09.63)

- sprawność >AKTOR< (jesień 1963)

- Obietnica Zuchowa (22.01.1964)

- kolonia zuchowa (05-27.08.1964)

- "Przekazanie (zuchów) Do Harcerstwa" ( 20.09.1964)

- "Topienie marzanny" (02.04.1965)

- capstrzyk 1-majowy (01.05.1965)

- kolonia zuchowa (01-23.08.1965)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(poniżej: miniatura i treść strony zawierającej pierwszy wpis)
( kliknij  >>>  większy rozmiar ) (>>> większy rozmiar)
Z.H.P.
Szczep Lotniczy im. Żwirki i Wigury
19 Krakowskiej Krakowskiej Drużyny Zuchów 4
Hufiec; Kraków Kleparz-Łobzów
Dywizjon: "KOSMONAUTÓW"

D R U Ż Y N A

Zuchów powstała po rozpoczęciu roku szkolnego 1963/64 przy szkole Podstawowej Nr.2 na Azorach.
Drużyna przyjęła nazwę Dywizjonu "Kosmonautów". Zaciąg do dywizjonu odbył się dnia 4. IX. 63 a zbiórka z chłopcami - przyszłymi zuchami odbyła się dnia następnego o godz. 17.30 na boisku szkolnym.
Zbiórka należała do zbiórek udanych była ciekawie przeprowadzona, z różnymi rodzajami form pracy w druzynie. Do druzyny zapisała się młodzież z klas III i IV. Pełni nadziei i emocji przystąpiliśmy do dalszej pracy w dywizjonie:

>> K O S M O N A U T Ó W <<

p.o. drużynowy
WOJCIECH BĄK

 

^ Powrót na początek strony ^