Wrzesień 19 2021 04:02:44
Nawigacja
· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· HKB (STRONA GŁÓWNA)

· O nas (HKB)
· Balony HKB

· Kronika HKB - zawody i imprezy balonowe

· HKB na Facebook-u

· Harcerski Znak Balonowy
· Piloci, załoganci oraz obserwatorzy balonowi
· Foto-video-galerie HKB

· Loty balonem

· Kurs załogantów balonowych

· Modelarstwo balonowe

· Poczta balonowa
· Sekcja paralotniowa HKB
· 1 % dla HKB

· Download
· Linki
· Kontakt

· Wykaz stron serwisu HKB
· Szukaj

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Konkurencje w zawodach balonowych
Konkurencje w zawodach balonowych

Cel wyznaczony przez sędziego (JDG)
Piloci starają się zrzucić marker jak najbliżej celu.
Wynikiem jest odległość od krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza.

a) pozycja celu lub krzyża

Fly on (FOT)
Pilot zrzuca marker jak najbliżej celu wyznaczonego w trakcie lotu.
Rezultatem jest odległość od znaku do zadeklarowanego celu. Najmniejsza odległość jest najlepsza.
Pilot musi wyraźnie zapisać koordynaty deklarowanego przez siebie celu na markerze zrzucanym w poprzedniej konkurencji. Jeżeli poprzedni marker nie został zrzucony lub deklaracja celu nie została na nim napisana, to zawodnik nie osiąga rezultatu.
Aby zabezpieczyć się przed zgubieniem markera, zawodnik może osobiście zrobić wstępną deklarację wpisując koordynaty celu na raporcie obserwatora. Rezultat będzie mierzony do tak zadeklarowanego celu, w przypadku zagubienia markera z deklaracją celu lub gdy deklaracja na markerze jest nieczytelna. Jeżeli marker z czytelną deklaracją zostanie odnaleziony, to wstępna deklaracja jest nieważna. Zawodnik może zrobić lub zmienić wstępną deklarację w dowolnym czasie, jednak przed zrzuceniem markera w poprzedniej konkurencji. Ustne zadeklarowanie celu obserwatorowi jest nieważne.

a) minimalna odległość od markera i zadeklarowanego celu w poprzedniej konkurencji

Fly in (FIT)
Piloci wybierają własne miejsce startu i starają się osiągnąć krzyż (cel).
Rezultatem jest odległość od znaku do krzyża. Najmniejsza odległość jest najlepsza.
Dozwolony jest tylko jeden zrzut markera lub lądowanie punktowane. Lądowanie punktowane musi być zgłoszone przydzielonemu obserwatorowi tak szybko jak to jest możliwe.

a) pozycja celu(ów) lub krzyża(y)
b) minimalna i maksymalna odległość od miejsca startu do celu
c) ilość dozwolonych startów

Pogoń za lisem (HAH)
Piloci lecą za balonem "lisem" i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Inny niż zamierzony czas lotu balonu "lisa" nie jest podstawą do zażalenia.
Balon "lis" może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
Z kosza balonu "lisa" moze być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

a) określenie balonu lisa
b) zamierzony czas lotu balonu "lisa"

Walc (HZW)
Piloci starają się zrzucić marker do najbliższego krzyża (celu).
Wynikiem jest odległość od markera do najbliższego krzyża, jeśli jest wyłożony lub celu

a)pozycje różnych celów lub krzyży

Cel deklarowany przez pilota (PDG)
Pilot leci z wyznaczonego miejsca startu i stara się zrzucić marker w pobliżu celu wybranego i zadeklarowanego przez siebie przed rozpoczęciem konkurencji.
Rezultatem jest odległość od zadeklarowanego celu do markera (lub najbliższego celu jeżeli można deklarować więcej niż jeden cel). Najlepsza jest najmniejsza odległość.
Pilot deklaruje wybrane przez siebie cel (cele) podając na piśmie ich współrzędne oraz swoje nazwisko i numer startowy, składa je w wyznaczonym miejscu i wyznaczonym limicie czasu podanymi na odprawie.
Pilot, który zamierza zmienić swoją deklarację dotyczącą wybranych celów, może zrobić to składając przed upływem wyznaczonego czasu kolejną deklarację, pod warunkiem, że będzie ona oznaczona w sposób umożliwiający odróżnienie jej od wcześniej złożonych deklaracji.
Deklaracje składane są do sędziego zawodów  o wyznaczonym czasie, i będzie przyjmowała spóźnione deklaracje odnotowując na każdej z nich minuty i sekundy opóźnienia. Opóźnienie wynikające z tej procedury nie jest podstawą do protestu.
Jeżeli pilot spóźni się z deklaracją wybranego przez siebie celu, to otrzyma 100 pkt. karnych za każdą rozpoczętą minutę.

a) czas i miejsce składania deklaracji
b) dozwolona ilość celów
c) minimalna i maksymalna odległość celów od miejsca startu

Zatapianie okrętu (WTD)

Piloci lecą do miejsca startu balonu "lisa", następnie lecą za balonem "lisem" i zrzucają markery jak najbliżej krzyża wyłożonego przez ten balon. Krzyż wyłożony jest nie więcej niż 2 metry "pod wiatr" od miejsca lądowania kosza balonu "lisa".
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Jeżeli balon "lis" nie wystartuje w ciągu 5 minut od określonego dla niego okresu startowego, to konkurencja jest odwołana.
Inny niż zamierzony czas lotu balonu "lisa" nie jest podstawa do zażalenia.
Balon "lis" może zostać opróżniony i wyniesiony z miejsca lądowania.
Z kosza balonu "lisa" może być wywieszona płachta. Żaden z zawodników nie może wywieszać płachty podczas trwania konkurencji.

a) określenie balonu "lisa"
b) określenie miejsca startu balonu "lisa"
c) określenie czasu startu balonu "lisa"
d) zamierzony czas lotu balonu "lisa"

Memoriał Gordona Bennetta (GBM)
Piloci usiłują zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża.
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża (jeżeli jest wyłożony) lub celu. Najkrótsza odległość jest najlepsza.

a) określenie miejsca wyłożenia krzyża
b) określenie obszarów mierzonych

Lot kalkulowany (CRAT)
Piloci usiłują zrzucić marker w obszarze mierzonym jak najbliżej krzyża. Obszar(y) mierzony(e) mają osobne okresy czasowe aktywności.
Rezultatem jest odległość od markera do krzyża. Najkrótsza odległość jest najlepsza.
Pilot, który nie zrzuci swojego markera w obszarze mierzenia w okresie jego aktywności nie osiągną rezultatu.

a) określenie pozycji krzyża
b) określenie obszarów mierzonych i ich okresów aktywności
c)  minimalna i maksymalna odległość miejsca startu od celu

Wyścig do strefy
Piloci usiłują zrzucić marker w najkrótszym czasie w obszarze (obszarach) pomiarowym.
Rezultatem jest ustalony czas pomiędzy startem a lądowaniem. Najkrótszy czas jest najlepszy.
Czas jest liczony do momentu zobaczenia przez obserwatora zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia i podjęcia z ziemi przez obserwatora, zależnie od tego co było pierwsze. Obserwatorzy przygotowując się do tej konkurencji musza upewnić się, że posiadają stopery.

a)określenie czasu
b) opis obszaru (obszarów) pomiarowego

Łokieć (ELB)
Piloci usiłują jak najbardziej zmienić kierunek w trakcie lotu. Zmiana kierunku jest kątem między punktami "A", "B" i "C".
Rezultatem jest kąt ABC. Najmniejszy kąt jest najlepszy.

a) określenie punktów "A" i "B"
b) minimalna i maksymalna odległość między "A" i "B"
c) minimalna i maksymalna odległość między "B" i "C"

Zajmowanie terenu
Piloci usiłują osiągnąć jak największą powierzchnię trójkąta zawartego pomiędzy "A", "B" i "C".
Rezultatem jest powierzchnia trójkąta ABC. Największa powierzchnia jest najlepsza.

a) miejsce punktu "A”
b) sposób określenia punktu "B"
c) sposób określenia punktu "C"
d) określenie obszaru (obszarów) pomiarowych

Minimalny dystans
Piloci  rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, po przeleceniu wyznaczonego minimalnego czasu.
Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu. Najmniejsza odleglosc jest najlepsza.
Pomiar wykonywany jest od znaku, jeżeli obserwator widział zrzut markera po upływie minimalnego czasu lotu. W przeciwnym przypadku pomiar dokonywany jest od miejsca lądowania balonu, o ile balon był widziany w powietrzu przez obserwatora lub komisję sędziowską po upływie minimalnego czasu lotu.
Kara za przekroczenie przepisu dotyczącego opuszczenia obszaru startu wynosi 100 punktów konkurencji za każdą rozpoczętą minutę.
Kara za każdy kontakt z ziemią w tej konkurencji wynosi 500 punktów konkurencji.

a) minimalny czas lotu
b) ustalenie liczenia czasu

Najkrótszy lot
Piloci rzucają markery jak najbliżej wspólnego miejsca startu, w wyznaczonym obszarze (obszarach). Miejsce startu znajduje się poza tym obszarem (obszarami).
Rezultatem jest odległość od znaku do wspólnego miejsca startu.

a)określenie obszaru (obszarów) rzutu markerów

Minimalny dystans rzutu dwóch markerów
Piloci rzucają dwa markery w dwóch osobnych obszarach tak, aby odległość między tymi markerami byla jak najmniejsza.
Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami, najmniejsza odległość jest najlepsza.
Piloci nie osiągają rezultatu, jeżeli jeden albo oba znaki znajdują się poza obszarami rzutów markerów lub oba znaki znajdują się w jednym obszarze.

a) określenie obszarów rzutów markerów

Maksymalny czas
Piloci usiłują zrzucić marker jak najdalej od wspólnego miejsca startu, w jak najdłuższym czasie.
Rezultatem jest odległość od znaku do miejsca startu. Największa odległość jest najlepsza.
Jeżeli obserwator nie widział zrzutu markera, jego upadku na ziemię lub odnalezienia w maksymalnym okresie czasu, zawodnik nie osiąga rezultatu.

a) maksymalny czas
b) ustalenie liczenia czasu

Maksymalny dystans
Piloci starają się osiągnąć największą odległość od miejsca startu do markera w określonym obszarze(ach) mierzenia.
Wynikiem zawodnika jest odległość od miejsca startu do markera. największa odległość jest najlepsza.

a) określenie obszaru (obszarów) pomiarowych

Maksymalna odległość rzutu dwóch markerów
Piloci rzucają dwa markery jak najdalej od siebie w wyznaczonym obszarze (obszarach).
Rezultatem jest odległość pomiędzy znakami. Największa odległość jest najlepsza.

a) określenie obszaru (obszarów) rzutu markerów

Kąt
Piloci usiłują osiągnąć jak największą zmianę kierunku od założonego kierunku. Zmiana kierunku jest kątem zawartym pomiędzy założonym kierunkiem i linią "A-B".
Rezultatem jest kąt pomiędzy założonym kierunkiem i linia "A-B". Największy kąt jest najlepszy.

a) określenie punktów "A" i "B”
b) założony kierunek
c) minimalna i maksymalna odległość między "A" i "B"


Wygenerowano w sekund: 0.00 5,182,695 Unikalnych wizyt