15 Maj 2021 21:52:39
Nawigacja
· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· HARCERKI (strona główna)

· Zapisy - zbiórki - opłaty
· Umundurowanie harcerki

· Dla Harcerek
· Fotogaleria Harcerek
· Newsy [archiwalne]

· Wykaz stron serwisu
· Kontakt z adminem serwisu

· HARCERSKI TERMINARZ LOTNICZY XIX
· 1% dla "19"
· Linki

· Szukaj w serwisie HARCERKI
· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
05) PRÓBA ĆWIKA-SAMARYTANKI

Stopnie harcerskie

ćwik-samarytanka

ĆWIK - SAMARYTANKA

Idea stopnia:

Chcę być harcerskim wygą - radzę sobie w różnych sytuacjach życiowych.  W dziedzinie pracy nad sobą nie trzeba mnie prowadzić za rękę - sam wybieram sobie cele i zadania, konsekwentnie dążąc do ich realizacji. W pełni opanowałem podstawowe umiejętności harcerskie, w wyszkoleniu polowym nie ma dla mnie tajemnic.      ĆWIK / SAMARYTANKA to harcerz/harcerka który może już wyruszyć na wędrowniczy szlak. Może także rozpocząć służbę instruktorską, np. jako przyboczny.


Wymagania stopnia:

A. Warunki dopuszczenia do próby :

1     Daję sobie radę w każdej sytuacji. Dowiodłem/-am, że potrafię postępować po harcersku. Jestem rycerska/rycerski i opiekuńcza/opiekuńczy. W rozmowie z drużynową/-wym wskażę sukcesy i niepowodzenia w pracy nad sobą.

2     Zaplanowałam/-em i podjąłem działanie w zakresie służby harcerskiej (zakończę je lub jestem w trakcie realizacji).

3     Wyręczam rodziców w wykonywaniu obowiązków domowych - można powierzyć mi na pewien czas gospodarstwo domowe.

4     Jestem wzorowo umundurowana/-ny, daję przykład harcerskiego stylu młodszym

5     Skompletowałam/-em ekwipunek harcerski i turystyczny.

6     Jestem oszczędna/y i gospodarna/y, umiem zapracować na własne potrzeby i wydatki.

7     Przeczytałem trzy książki o tematyce wskazanej przez drużynową/-wego

8     Zdobyłam/-em cztery kolejne sprawności (łącznie zdobyłam/-em ich dziesięć).

9     Byłam/-łem na obozie pod namiotami.

10     Byłam/-łem na wycieczce górskiej lub  zimowej, z nocowaniem.

11     Systematycznie uczestniczyłam/-łem w pracach zastępu przez 8-10 miesięcy od czasu zdobycia stopnia WYWIADOWCY/ TROPICIELKI, zapoznałam/-łem się z wymaganiami stopnia, osiągnąłem wiedzę i umiejętności przewidziane programem próby.

 

B. Wymagania próby:

I. Wiedza obywatelska

1     Znam historię Polski, potrafi scharakteryzować poszczególne okresy naszych dziejów.

2     Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych lub kulturalnych.

3     Wykażę się znajomością kultury ojczystej w wybranym zakresie (np. literatura, muzyka, malarstwo, architektura, sztuka ludowa itp.).

 

II. Wiedza harcerska

1     Wytłumaczę młodszym harcerzom treść Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

2     Znam historię harcerstwa, sylwetki instruktorów i działaczy zasłużonych dla ruchu.

3     Znam historię XIX i jej tradycje.

4     Zorganizuję dla zastępu lub drużyny zajęcia na temat historii harcerstwa, historii XIX lub bohaterów XIX.

5     Wiem jak wygląda i co symbolizuje sztandar XIX. Znam główne kierunki pracy XIX.

6     Znam regulamin mundurowy ZHP. Znam historię starań o zachowanie symboli harcerskich (lilijki, krzyża harcerskiego, munduru, hymnu).

7     Korzystam z notatnika i śpiewniczka harcerskiego. Przygotuję program ogniska harcerskiego.

 

III. Umiejętności organizatorskie

1     Poprowadzę musztrę drużyny. Zorganizuję apel (raport) harcerski. Znam zasady postępowania ze sztandarem.

2     Zorganizuję pracę zastępu wartowniczego i służbowego.

3     Zorganizuję dla kilku zastępów lub drużyny imprezę terenową (kilkugodzinną grę, rajd, biwak, itp.) lub innego typu akcję.

4     Zorganizuję zwiad harcerski.

5     Ułożę plan zbiórki drużyny i ją przeprowadzę.

6     Załatwię w instytucji (urzędzie) powierzone sprawy.

7     Sporządzę pisemne opracowanie (plan, sprawozdanie, analizę, itp.).

8     Posługuję się rozkładem jazdy MPK, PKP i PKS.


IV. Znajomość miejsca zamieszkania

1     Znam Kraków, jego historię, poprowadzę po nim wycieczkę.

2     Znam okolicę Krakowa, system połączeń komunikacyjnych.

/* Zobacz: krajoznawca. */


V. Umiejętności praktyczne

1     Sprawnie posługuje się komputerowym edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym.

2     Skompletowałem narzędzia (przybory) według zainteresowań i sprawnie się nimi posługuję.

3     Zaprojektuję i wykonam urządzenie techniczne lub element dekoracyjny do domu, harcówki lub szkoły.

4. Znam zasady działania motocykla i samochodu. Naprawię zmechanizowany sprzęt domowy. Umiem posługiwać się aparatem fotograficznym. Sprawnie posługuję się sprzętem komputerowym. Znam zasady racjonalnego żywienia, upiekę ciasto, przygotuję zapasy na zimę. Zaopiekuję się przez kilka godzin małym dzieckiem, chorym, osobą niepełnosprawną lub starszą.

/* Zobacz: modelarz, stolarz, mechanik, mechanik samochodowy, elektronik, elektrotechnik, introligator, plastyk, fotograf, skrzętna gospodyni, krawcowa, dziewiarka, hafciarka, mistrzyni cukiernictwa i mistrzyni kuchni. */


VI. Sprawność

1     Wykażę się sprawnością fizyczną lub umiejętnościami sportowymi (np. umiem jeździć na nartach, konno, znam dobrze kilka gier boiskowych, uprawiam określoną dziedzinę sportu, itp.)

2     Poprowadzę gimnastykę drużyny.

3     Wykażę się przydatnym w drużynie wyszkoleniem (np. w zakresie samoobrony, strzeleckim, turystyki, żeglarskim, motorowym, modelarskim, lotniczym, itp.).

/* Zobacz:zwiadowca, polarnik, miłośnik gier, miłośnik sportu, mistrz boiska, kajakarz, pływak doskonały i narciarz doskonały oraz spr.lotnicze */


VII. Wycieczkowanie

1     Zaprojektuję dwudniową wycieczkę drużyny lub kilku zastępów.

2     Potrafię rozliczyć wycieczkę.

3     Znam zasady zachowania się na szlaku, wiem jak zachować się w razie zbłądzenia.

4     Potrafię przygotować się do wycieczki górskiej.

5     Radzę sobie w trudnych sytuacjach, zorganizuję sobie nocleg w każdych warunkach.

6     Potrafię przewidzieć pogodę.

/* Zobacz: wędrowiec. */


VIII. Przyroda

1     Rozumiem potrzebę ochrony naturalnego środowiska. Przeprowadzę zwiad ekologiczny, poznam rozmiary zagrożenia środowiska naturalnego w okolicy.

2     Rozpoznaję rośliny jadalne, lecznicze i trujące (np. owoce, grzyby, zioła, itp.).

3     Spędzę dzień w lesie (od świtu do zmroku) podpatrując jego życie.

/* Zobacz: zielarz, ogrodnik, rolnik i hodowca. */


IX. Łączność

1     Nawiążę łączność przy pomocy radiotelefonu (radiostacji) lub światłem.

2     Znam zasady działania telefonu komórkowego.

3     Rozwinę polową linię telefoniczną, naprawi drobne uszkodzenia linii/aparatu.

4     Posłużę się komputerem, telefonem lub dyktafonem w pracy harcerskiej (np. przy przeprowadzaniu zwiadu, nauce piosenek, itp.).

/* Zobacz: telefonista. */


X. Terenoznawstwo

1     Rozróżniam rodzaje map.

2     Posługuję się mapami przy projektowaniu zajęć terenowych. Ustalę i wymierzę według mapy drogę marszu, wyznaczę azymut na mapie.

3     Poprowadzę w nieznanym terenie według mapy posługując się busolą.

4     Trafię do celu w dzień i w nocy według wyznaczonych azymutów.

5     Narysuję szkic marszowy i szkic sytuacyjny z wykorzystaniem podziałki, azymutów i znaków umownych.

6     Posługuję się busolą - wyznaczę azymut w terenie, przejdę wyznaczony odcinek według azymutu.

/* Zobacz: topograf. */


XI. Pionierka

1     Pokieruję rozbijaniem namiotów różnych typów.

2     Zbuduję urządzenie obozowe - kuchnię, pomost, prycze, bramę itp.

3     Pokieruję przygotowaniem obiadu dla obozu.

4     Znam sposoby przechowywania żywności na obozie, zaplanuję urządzanie magazynu żywnościowego i sprzętowego.

5     Wykonam element zdobnictwa obozowego, znam zasady estetyki obozowej.

6     Naprawiam i konserwuję sprzęt obozowy.

7     Przygotuję spis ekwipunku obozowego: sprzętu kuchennego, pionierskiego, sportowego, itp.

/* Zobacz: saper i kucharz doskonały. */


XII. Samarytanka

1     Skompletuję apteczkę drużyny i potrafi z niej korzystać.

2     Zaradzę w przypadku omdlenia, zatrucia, udaru słonecznego, zaczadzenia, krwotoku, porażenia prądem.

3     Przyłożę okład. Znam kilka sposobów bandażowania kończyn, głowy i tułowia.

4     Znam i potrafię wykonać bezprzyrządowe zabiegi ratowania życia.

5     W warunkach polowych zorganizuję transport chorego, przygotuję dla niego pomieszczenie i zorganizuję opiekę.

6     Potrafię zabezpieczyć miejsce wypadku.

7     Rozumiem szkodliwość palenia tytoniu, picia alkoholu  i zażywania narkotyków [śr. psychoaktywnych] dla zdrowia.

/* Zobacz: ratownik. */


XIII. Wiara

Staram się spełnić swój obowiązek wobec Boga. Jestem wierny/-a swoim zasadom duchowym, lojalny wobec swojej religii, która te zasady wyraża, akceptuję obowiązki, które z niej wynikają.

[Szczegółowe wymagania na stopień ĆWIKA / SAMARYTANKI  właściwe dla danej religii, uzgadnia z rodzicami kadra drużyny]


XIV. LOTNICTWO

1. Zdobyłem/-łam w ostatnim roku kolejne 2 sprawności lotnicze (albo modelarską odznakę sportową "Brązową" oraz  1 sprawność lotniczą ) lub patent Popularyzatora harcerskiej pracy lotniczej.

2. Brałem/-łam w ostatnim roku udział w organizacji imprezy lotniczej w drużynie/szczepie.

3. Znam podział statków latających na główne rodzaje. Wyjaśnię działanie silnika tłokowego, turboodrzutowego i rakietowego

4. Podam kilka ważniejszych wydarzeń z dziejów polskiego lotnictwa.

5. Rozpoznaje główne rodzaje chmur.

6. Znam zasady sterowania samolotem, balonem, paralotnią  i spadochronem.Druh/-na …..........................................................................................

rozpoczął/-ęła próbę, otwartą rozkazem nr …...................................

z dnia ….................................         podpis drużynowego/drużynowej …..................................................


Próbę zamknięto i przyznano stopień rozkazem nr ….....................................

z dnia ….................................       podpis drużynowego/drużynowej …....................................................Wygenerowano w sekund: 0.00 637,388 Unikalnych wizyt