15 Maj 2021 23:11:51
Nawigacja
· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· HARCERKI (strona główna)

· Zapisy - zbiórki - opłaty
· Umundurowanie harcerki

· Dla Harcerek
· Fotogaleria Harcerek
· Newsy [archiwalne]

· Wykaz stron serwisu
· Kontakt z adminem serwisu

· HARCERSKI TERMINARZ LOTNICZY XIX
· 1% dla "19"
· Linki

· Szukaj w serwisie HARCERKI
· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
01) ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI HARCERSKICH

ZASADY ZDOBYWANIA STOPNI HARCERSKICH

Stopnie harcerskie stanowią program indywidualnego rozwoju harcerza i harcerki, wyznaczają pożądane cechy charakteru, odzwierciedlają etapy osiągnięć życiowych i harcerskich.

stopień (skrót)

oznaczenie na Krzyżu Harcerskim

wiek

MŁODZIK (mł.) - OCHOTNICZKA (och.)

Kandydaci na harcerzy (w wieku powyżej 10 lat) odbywają próbę harcerza (okres próbny) zdobywając prawo należenia do drużyny i noszenia na mundurze (w miejscu Krzyża) lilijki harcerskiej. Próbę odbywają również przychodzący z drużyny zuchowej - są oni zwolnieni jedynie z obowiązku uczestniczenia przez 6-10 tygodni w pracach zastępu). Po odbyciu próby można używać tradycynjego miana: "Biszkopt", pamiętając, że "Biszkopt" nie jest dodatkowym stopniem tylko tradycyjną nazwą szeregowego harcerza.

10-13

WYWIADOWCA (wyw.) - TROPICIELKA (trop.)

srebrna lilijka

12-15

ĆWIK (ćw.) - SAMARYTANKA (sam.)

złota lilijka

14-17

HARCERZ ORLI (HO) - HARCERKA ORLA (HO)

złota lilijka i złoty krąg

16-18

HARCERZ / HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ (HR)

złota lilijka, złoty krąg oraz złoty wieniec

pow. 17

ABY ZDOBYĆ STOPIEŃ NALEŻY:

1. Postępować zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Kształtować cechy charakteru wymagane w idei stopnia i w programie próby.

2. Doskonalić się w Służbie, Braterstwie i pracy nad sobą. Być szlachetnym, odważnym, i koleżeńskim, szanować rodziców i starszych. Z uśmiechem pokonywać trudności.

3. Aktywnie uczestniczyć w pracy drużyny i zastępu, wzorowo wykonywać przydzielone zadania.

4. Zdobywać wiadomości i umiejętności praktyczne z różnych dziedzin wiedzy harcerskiej i ogólnej oraz sprawności harcerskie określone w programie próby na stopień.

5. Osiągnąć zadowalające wyniki w nauce, Poznawać historię i geografię Polski. Interesować się literaturą. Rozwijać zainteresowanie kulturą i sztuką. Zdobywać umiejętności techniczne.

6. Być karnym i zdyscyplinowanym. przestrzegać zasad organizacyjnych i zwyczajów drużyny (szczepu, środowiska). Wzorowo wykonywać rozkazy przełożonych. Dawać dobry przykład młodszym. Dbać o poszanowanie munduru.

7. Dbać o zdrowie. Hartować się i pracować nad rozwojem sprawności fizycznej. Ćwiczyć zmysły.

8. Z pomyślnym wynikiem odbyć próbę na stopień i bieg końcowy.

 

TRYB ZDOBYWANIA I PRZYZNAWANIA STOPNI

1. Harcerze zdobywają stopnie indywidualnie.

2. Stopnie zdobywa się kolejno (wyjątek patrz pkt. 4). Po zdobyciu stopnia przystępuje się do zdobywania wyższego.

3. Kandydaci na harcerzy (w wieku powyżej 10 lat) odbywają próbę harcerza (okres próbny) zdobywając prawo należenia do drużyny i noszenia na mundurze (w miejscu Krzyża) lilijki harcerskiej. Próbę odbywają również przychodzący z drużyny zuchowej - są oni zwolnieni jedynie z obowiązku uczestniczenia przez 6-10 tygodni w pracach zastępu). Po odbyciu próby (w zależności od tradycji drużyny) można używać miana: "Biszkopt", pamiętając, że "Biszkopt" nie jest dodatkowym stopniem tylko tradycyjną nazwą szeregowego harcerza.

4. Młodzież ( powyżej 15 lat ) wstępując do drużyny przechodzi próbę zdobywając prawo należenia do drużyny. Próba nie powinna trwać dłużej jak trzy miesiące, a jej program powinien być opracowany w drużynie (szczepie) na podstawie tradycji i analogicznie do próby dla harcerzy młodszych. Po odbyciu próby młodzież przystępuje do równoczesnego zdobywania stopnia MŁODZIKA / OCHOTNICZKI i WYWIADOWCY / TROPICIELKI  lub do równoczesnego zdobywania stopnia MŁODZIKA / OCHOTNICZKI i WYWIADOWCY / TROPICIELKI oraz ĆWIKA / SAMARYTANKI (decyzję podejmuje komisja biorąc pod uwagę poziom harcerza i tradycje drużyny).

 

5. Zdobywanie stopnia odbywa się w trzech etapach :

A. Przygotowanie do próby:

Harcerz w toku normalnej pracy zastępu i drużyny na zbiórkach i w pracy samodzielnej (w okresie czasu ustalonym dla każdego stopnia) osiąga wiedzę, umiejętności i cechy charakteru wymagane w programie próby.

B. Próba:

Po osiągnięciu przez harcerza wiedzy i umiejętności wymaganych w próbie na stopień, zastępowy lub harcerz zgłasza drużynowemu gotowość do przystąpienia do próby. Do próby dopuszcza drużynowy po spełnieniu przez harcerza "WARUNKÓW DOPUSZCZENIA" (określonych dla każdego stopnia w "WYMAGANIACH") biorąc również pod uwagę aktywność, postawę i cechy charakteru harcerza. Podczas próby następuje sprawdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. W zależności od sytuacji, możliwości i tradycji drużyny (szczepu) komisja przeprowadza próbę - sprawdzian umiejętności w czasie różnych normalnych i specjalnie przygotowanych zajęć (np. w czasie zbiórek, biwaków, gier, ćwiczeń, rozmów z komisją itp.). Komisja winna wyegzekwować od harcerza wszystkie wymagania próby. Zwolnienie od sprawdzenia niektórych wymagań próby może nastąpić w wypadku:

* zdobycia przez harcerza odpowiednich sprawności wyczerpujących jakieś wymaganie - dziedzinę wiedzy (umiejętności).

* posiadanie dowodów, że harcerz opanował jakąś dziedzinę wiedzy (umiejętności) np. karta pływacka, prawo jazdy, egzamin państwowy, odznaka turystyki kwalifikowanej itp.

* oczywistego przekonania, że harcerz posiadł jakąś dziedzinę wiedzy (umiejętności) np. jest najlepszym kucharzem, wyróżniającym się historykiem,doskonałym sportowcem itp.

* przeciwwskazań lekarskich (należy ustalić wymagania zastępcze).

Próba powinna trwać 1-3 miesiące. Im niższy stopień, tym próba powinna być krótsza. Członkowie Komisji sprawdzając poszczególne wymagania próby potwierdzają posiadane umiejętności (wiedzę) w książeczce prób na stopnie (lub na karcie próby), którą harcerz musi posiadać.

C. Próba końcowa:

Do "próby końcowej" harcerze przystępują po pomyślnym odbyciu próby. Może mieć formę biegu harcerskiego. Nie może być skróconym powtórzeniem próby (nie egzekwuje się więc jeszcze raz wymagań próby, chociaż niektóre z nich mogą być zadaniami na biegu). W czasie próby końcowej harcerz ma wykazać, że posiada cechy określone w idei stopnia (samodzielność, zaradność, dorosłość, odwaga, inteligencja itp.). Podczas prób harcerze oceniani są indywidualnie. Niespełnienie jakiegoś wymagania próby powinno być uzupełnione w jak najszybszym czasie (w okresie próby). Harcerze, którzy nie zaliczyli próby końcowej biorą udział w następnej, organizowanej w najbliższym czasie.

 

6. Próby przeprowadza drużynowy lub komisja zgodnie z zasadą :

* MŁODZIK / OCHOTNICZKA - drużynowy ze stopniem co najmniej ĆWIKA / SAMARYTANKI.

* WYWIADOWCA / TROPICIELKA - komisja powołana zgodnie z tradycją drużyny (szczepu) złożona z harcerzy ze stopniem co najmniej WYWIADOWCY / TROPICIELKI i z przewodniczącym ze stopniem co najmniej ĆWIKA / SAMARYTANKI.

* ĆWIK / SAMARYTANKA - komisja powołana zgodnie z tradycją drużyny (szczepu) złożona z harcerzy ze stopniem co najmniej ĆWIKA / SAMARYTANKI i z przewodniczącym ze stopniem co najmniej HO.

* HARCERZ ORLI / HARCERKA ORLA oraz HARCERZ / HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ - komisja (kapituła) powołana zgodnie z tradycją drużyny (szczepu, środowiska) złożona z harcerzy posiadających stopień HO (jedynie do przyznawania stopnia HO) lub posiadających stopień HR i z przewodniczącym instruktorem ze stopniem HO i phm. (dla HO) lub instruktorem ze stopniem HR i hm. (dla HR).

 

7. Przyznawanie stopnia MŁODZIKA / OCHOTNICZKI (a także wyższych ale przyznawanych z nim "łącznie" - patrz pkt. 4) wiąże się z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

8. Zdobycie stopnia ogłaszane jest w Rozkazie Drużynowego.

9. Stopień może być odebrany (cofnięty) zgodnie z tradycją drużyny (szczepu, środowiska) przez odpowiednią radę (komisję, kapitułę itp.) w wypadku :

* postępowania niezgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

* braku poszanowania dla patrona, sztandaru, tradycji,

* rażących braków, w umiejętnościach jakie są wymagane na poziomie danego stopnia.

Wygenerowano w sekund: 0.01 637,431 Unikalnych wizyt