15 Maj 2021 22:18:54
Nawigacja
· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· HARCERKI (strona główna)

· Zapisy - zbiórki - opłaty
· Umundurowanie harcerki

· Dla Harcerek
· Fotogaleria Harcerek
· Newsy [archiwalne]

· Wykaz stron serwisu
· Kontakt z adminem serwisu

· HARCERSKI TERMINARZ LOTNICZY XIX
· 1% dla "19"
· Linki

· Szukaj w serwisie HARCERKI
· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
04) PRÓBA WYWIADOWCY-TROPICIELKI

Stopnie harcerskie

wywiadowca-tropicielka

WYWIADOWCA - TROPICIELKA

Idea stopnia:

Osiągnęłam/osiągnąłem już podstawowe wyrobienie harcerskie. W swojej służbie szukam harcerskiej przygody, tropię teraźniejszość i przeszłość. Wyrabiam swoją spostrzegawczość, sprawność i szybką orientację. W harcach chcę osiągnąć wprawę, która może zaimponować młodszym. Zdobywam umiejętności organizatorskie pozwalające prowadzić zastęp lub pełnić inną funkcję w drużynie.


Wymagania stopnia:

A. Warunki dopuszczenia do próby:

1. Mam oczy i uszy otwarte. Jestem gotowy/-a na każde wezwanie. W rozmowie z drużynową/-ym potrafię ocenić swoje postępowanie. Wiem, na czym polega praca nad sobą.

2. W swoim otoczeniu szukam sytuacji, w których mogę być pożyteczną/-ym. Brałam/-em udział  w pracy zastępu dla środowiska.

3. Mam stały przydział obowiązków domowych i sumiennie je wykonuję.

4. Kompletuję warsztat domowy lub zbiory w zakresie swoich zainteresowań i możliwości.

5.Utrzymuję w gotowości swój mundur i ekwipunek harcerski tak, by w wyznaczonym czasie stanąć na alarm.

6.Kompletuję ekwipunek harcerski i turystyczny

7. Wyliczam się z otrzymanych pieniędzy.

8.Prowadzę notatnik i śpiewniczek harcerski

9.Przeczytałam/-em kolejne dwie książki o tematyce harcerskiej.

10.Zdobyłam/-em trzy kolejne sprawności (łącznie zdobyłem ich sześć ).

11.Byłem/-am na sześciu wycieczkach harcerskich, w tym dwóch z nocowaniem i jednej zimowej.

12.Systematycznie uczestniczyłam/-em w pracach zastępu przez 8-10 miesięcy od czasu zdobycia stopnia MŁODZIKA / OCHOTNICZKI, znam wymogi stopnia, posiadam wiedzę i umiejętności przewidziane programem próby.

 

B. Wymagania próby:

I. Wiedza obywatelska

1.Znam najważniejsze fakty z historii Polski.

2.Znam postacie kilku bohaterów narodowych i ich zasługi dla kraju.

3.Znam najważniejsze fakty z historii swojej miejscowości lub okolicy, wskażę miejsca upamiętnione walkami narodowo-wyzwoleńczymi.

 

II. Wiedza harcerska

1.Wiem, do czego zobowiązuje mnie Prawo Harcerskie.

2.Znam główne okresy działalności harcerstwa. Wiem jak powstało harcerstwo i jak harcerze i harcerki walczyli o niepodległość Polski. Znam osiągnięcia harcerstwa w okresie międzywojennym. Opowiem o działalności harcerskiej w czasie II wojny światowej, oraz o "drugiej konspiracji". Wiem jak odrodził się ZHP po II wojnie światowej i po 1956 roku, wiem, czym był KIHAM. Opowiem jak powstawały alternatywne organizacje harcerskie.

3.Znam strukturę organizacyjną ZHP, nazwę i bohatera hufca i chorągwi, nazwiska komendanta hufca  i chorągwi, naczelnika oraz przewodniczącego ZHP. Wiem, jakie organizacje harcerskie działają w Polsce.

4.Znam kolory sznurów funkcyjnych hufca, chorągwi i władz naczelnych ZHP. Rozróżniam systemy stopni harcerskich.

5.Znam najważniejsze fakty z życia bohaterów XIX. Zna główne okresy działalności drużyny/szczepu/XIX. Wiem jakie zastępy pracują w drużynie, jakie drużyny w szczepie. Znam stopień, imię i nazwisko komendanta szczepu.

6.Znam dwadzieścia piosenek harcerskich.

7.Znam kolory sznurów funkcyjnych hufca, chorągwi i władz naczelnych ZHP. Rozróżniam systemy stopni harcerskich.

8.Znam najważniejsze fakty z życia bohaterów XIX. Zna główne okresy działalności drużyny/szczepu/XIX. Wiem jakie zastępy pracują w drużynie, jakie drużyny w szczepie. Znam stopień, imię i nazwisko komendanta szczepu.

9.Znam dwadzieścia piosenek harcerskich.

 

III. Umiejętności organizatorskie

1.Przeprowadzę musztrę zastępu: zbiórki, zwroty, zamelduje zastęp.

2.Znam obowiązki łącznika, zwiadowcy, wartownika, służbowego.

3.Prawidłowo i bezpiecznie prowadzę zastęp ulicami i drogami, szlakami turystycznymi, w polu i w lesie.

4.Przeprowadzę zwiad harcerski i sporządzę z niego pisemny meldunek.

5.Pokieruję zastępem lub innym zespołem w czasie imprezy harcerskiej lub wykonywania zadania.

6.Ułożę plan zbiórki zastępu i ją przeprowadzi.

7.Przeprowadzę w czasie zbiórki 8 gier lub zabaw ruchowych.

 

IV. Znajomość miejsca zamieszkania

1.Znam swoją miejscowość, posługuję się jej planem.

2.Wskażę drogę do dworców PKP, PKS (ew. lotniczego), do urzędów i instytucji, znam drogi wylotowe.

3.Znam najważniejsze obiekty zabytkowe (lub osobliwości przyrodnicze) swojej miejscowości, opracuję plan zwiedzania.

/* Zobacz: przewodnik. */


V. Umiejętności praktyczne

1. Sprawnie wyszukuję w internecie potrzebne informacje. Posługuję się komunikatorem internetowym. Potrafię umieścić materiał w serwisie XIX.

2. Sprawnie wykonuję drobne naprawy: wymienię żarówkę, bezpiecznik, naprawię lampę, naoliwię zamek, zakonserwuję rower itp., wykonam potrzebny mi przedmiot z drewna lub metalu; zręcznie szyję, umiem wyszywać, wyszyję znaczek sprawności, ugotuję obiad dla domowników.

/* Zobacz: majster do wszystkiego, zdobnik, fotoamator, mistrzyni do wszystkiego i mistrzyni igły. */


VI. Sprawność

1.Umiem podchodzić, obserwować i tropić. Rozwiążę dwa zadania tropicielskie (np. podejdę na słuch lub światło, tropię przez 2-3 km za znakami charakterystycznymi lub śladami nóg, tropię za śladem zwierzęcia na śniegu, śledzę inną osobę itp.).

2.Przeprawię się przez przeszkodę wodną. Umiem pływać.

3.Jeżdżę na rowerze. Znam podstawowe znaki obowiązujące rowerzystę.

4.Przejdę 1 km krokiem harcerskim - WYWIADOWCA w 7 min, TROPICIELKA w 8 min.

5.Wezmę udział w nocnej grze terenowej.

/* Zobacz: tropiciel i eskimos. */ew. lotnicze./


VII. Wycieczkowanie

1.Zaplanuję wycieczkę zastępu. Skompletuję ekwipunek i prowiant zastępu na wycieczkę dwudniową.

2.Znam okoliczne tereny wycieczkowe.

3.Potrafię regulować tempo marszu, ustalać odpoczynki, wyznaczać harcerza prowadzącego                   i zamykającego.

/* Zobacz: włóczęga. */


VIII. Przyroda

1.Podpatrzyłam/-em scenę z życia przyrody – opisałam/-em ją, przedstawiłam/-em rysunek, fotografię lub nagranie dźwiękowe.

2.Rozpoznam kilka pokazanych roślin i zwierząt chronionych.

3.Rozpoznam tropy kilku zwierząt domowych i leśnych.

/* Zobacz: leśnik, opiekun zwierzyny i znawca pogody. */

 

IX. Łączność

1.Umiem korzystać ze sprzętu łącznościowego (CB-radia, walkie-talkie itp.).

2.Ułożę prosty szyfr.

3.Zorganizuję pracę stacji sygnalizacyjnej, nadam chorągiewkami i odbiorę depeszę alfabetem Morse'a zawierającą min. 20 słów.

4.Wyznaczę drogę znakami patrolowymi.

/* Zobacz: sygnalista. */


X. Terenoznawstwo

1.Rozróżniam formy ukształtowania terenu (na mapie i w terenie).

2.Wyznaczę strony świata według przedmiotów terenowych.

3.Ocenię odległość "na oko".

4.Dokonam pomiaru niedostępnych obiektów w terenie (wysokości drzewa, szerokości rzeki).

5.Wskażę na mapie miejsca postoju, planowaną drogę marszu, punkty orientacyjne. Odczytam znaki umowne na mapie.

6.Posługuję się busolą - wyznaczę azymut w terenie, przejdę wyznaczony odcinek według azymutu.

7.Dojdę do celu według dostarczonego szkicu. Wykonam z pamięci szkic drogi (długości ok. 1 km) z zaznaczeniem punktów charakterystycznych.

/* Zobacz: terenoznawca. */


XI. Pionierka

1.Rozbiję z zastępem namiot 10-cio osobowy.

2.Rozplanuję w terenie biwak zastępu.

3.Rozpalę ognisko w trudnych warunkach (np. po deszczu, 3 zapałkami itp.).

4.Zbuduję kuchnię polową, skompletuję i obsłużę kuchenkę turystyczną, ugotuję posiłek.

5.Pokieruję przygotowaniem ciepłego posiłku dla zastępu.

6.Wykopię latrynę lub dół na śmieci.

7.Wykonam półkę namiotową lub stojak, itp.

8.Stosuję 6 węzłów (skrócę i zakończę linę, połączę linką elementy drewniane, przywiążę linę do palika).

9.Konserwuję sprzęt obozowy (np. wysuszę i zatalkuję namiot, wyczyszczę, naostrzę i zakonserwuję siekierę itp.).

/* Zobacz: technik obozowy i kucharz. */

 

XII. Samarytanka

1.Skompletuję polową apteczkę zastępu, potrafię z niej korzystać.

2.Zaradzę w przypadku otarcia nogi, odmrożenia, oparzenia, zaprószenia oka.

3.Założę opatrunek na ranę, zabandażuje dwoma prostymi sposobami (np. śrubowym, jodełką itp.).

4.Unieruchomię kończynę.

5.Zmierzę tętno.

6.Przygotuję łóżko dla chorego.

7.Wiem jak gasić palące się na człowieku ubranie.

8.Potrafię zabezpieczyć miejsce wypadku.

/* Zobacz: sanitariusz. */

 

XIII. Wiara

Staram się spełnić swój obowiązek wobec Boga. Jestem wierny swoim zasadom duchowym, lojalny wobec swojej religii, która te zasady wyraża, akceptuję obowiązki, które z niej wynikają.

[Szczegółowe wymagania na stopień WYWIADOWCY / TROPICIELKI, właściwe dla danej religii, uzgadnia z rodzicami kadra drużyny]


XIV. Lotnictwo

1. Brałem/-am w ostatnim roku udział w imprezie lotniczej zorganizowanej w drużynie/szczepie (zawody latawców, modeli kartonowych, modeli balonów, wycieczka na lotnisko lub do muzeum ze zbiorami lotniczymi).

2. Opowiem o książce lotniczej, którą przeczytałem/-am.

3. Zdobyłem/-am w ostatnim roku kolejne 2 sprawności lotnicze (albo modelarską odznakę sportową "Młodzika" oraz 1 sprawność lotniczą ).

4. Wyjaśniłem/-am zasadę lotu: latawca, szybowca, samolotu, śmigłowca, balonu i rakiety.

5. Zademonstruję latającym modelem kartonowym 3 figury akrobacji.

6. Rozpoznaję lotnicze znaki rozpoznawcze (wojskowe) 8 państw oraz 8 typów samolotów lub szybowców.Druh/-na ..........................................................................................

rozpoczął/-ęła próbę, otwartą rozkazem nr ...................................

z dnia .................................         podpis drużynowego/drużynowej ................................................


Próbę zamknięto i przyznano stopień rozkazem nr .....................................

z dnia .................................       podpis drużynowego/drużynowej ..................................................

 

Wygenerowano w sekund: 0.01 637,398 Unikalnych wizyt