Popularyzator Harcerskiej Pracy Lotniczej - Spadochroniarstwa
Dodane przez harclot dnia Lutego 13 2022 17:54:02
>>> Harcerski Znak Spadochronowy [kategoria art.]Popularyzator Harcerskiej Pracy Lotniczej - Spadochroniarstwa
A. Warunki wstępne: patent może uzyskać harcerz który ukończył odpowiedni kurs lub instruktor harcerski, który przygotował się bez kursu (lub na kursie) do spełnienia stawianych wymogów.B. Wymogi do spełnienia:

1) Ukończył podstawowy kurs skoczka spadochronowego.

2) Wykazał się umiejętnością prowadzenia zajęć mających na celu wyrabianie cech potrzebnych spadochroniarzowi.

3) Przeprowadził udane zajęcia popularyzujące spadochroniarstwo.

4) Przygotował kilka gawęd na temat spadochroniarstwa.

5) Zdobył 5 sprawności lotniczych zgodnych z profilem patentu (w przypadku instruktora harcerskiego wykazał się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie).

6) Posiada wiedzę i umiejętności do popularyzowania spadochroniarstwa metodami harcerskimi.UWAGA – Posiadacz Harcerskiego Znaku Spadochronowego uzupełnia brakujące wymogi.C. Uprawnienia - Może prowadzić zajęcia popularyzujące lotnictwo metodami harcerskimi.

Odznaka uprawnia także do tymczasowego prowadzenia drużyny lotniczej/klubu lotniczego (lub pełnienia funkcji szefa wyszkolenia).
>>> Harcerski Znak Spadochronowy [kategoria art.]

.