2020.07.10 - Zespół ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Lipca 10 2020 22:05:00

200710

  wg:   www.krakow.pl

(...) Zespół ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego zaczyna pracę (...)

 

Wśród członków zespołu jest dwóch instruktorów XIX:

- hm. Janusz Wojtycza

- phm. Wojciech Przybylski

 

Ponadto, członkiem zespołu jest też hm. Paweł Miłobędzki, należący do KKPW działającego w ramach XIX


>>> więcej informacji


Treść rozszerzona

https://www.krakow.pl/aktualnosci/241316,29,komunikat,zespol_ds__muzeum_ruchu_harcerskiego_zaczyna_prace.html


200710Zespół ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego zaczyna pracę

piątek, 10 lipca 2020 r.

W sali Obrad Rady Miasta Krakowa zostały wręczone akty nominacji dla członków zespołu zadaniowego do spraw Muzeum Ruchu Harcerskiego, które powstaje w forcie Łapianka. W jego skład weszły 22 osoby, których zadaniem jest stworzenie optymalnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania muzeum, w tym koncepcji i scenariusza wystawy stałej poświęconej dziejom ruchu harcerskiego.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą przedstawiciele dwóch działających w Krakowie organizacji harcerskich – ZHP i ZHR, urzędnicy, muzealnicy, przedstawiciele miejskich jednostek, ale również dwie osoby z zewnątrz – z Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pracom zespołu przewodniczy Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. mieszkańców.

Celem zespołu jest wypracowanie propozycji oraz uzgodnienie rozwiązań w zakresie uruchomienia i funkcjonowania Muzeum Ruchu Harcerskiego – oddziału Muzeum Krakowa z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań oraz technik audiowizualnych prezentujących wystawy i aranżujących przestrzeń wraz z odpowiednią ekspozycją muzealną. Do zadań zespołu należy też nadzór nad realizacją wystawy i przestrzeni muzeum, opiniowanie i weryfikowanie koncepcji muzealnej prezentacji, organizacyjnej i merytorycznej muzeum, a także współpraca ze środowiskami harcerskimi i lokalnymi. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w październiku.

Idea utworzenia w Krakowie muzeum harcerskiego zrodziła się w związku z obchodami 100-lecia harcerstwa polskiego. Pierwsze prace przy forcie Łapianka rozpoczęto już w 2008 roku. Do realizacji tej idei przystąpili sami harcerze, a miasto podjęło wysiłek inwestycyjny uzyskując przy tym wsparcie ze środków UE oraz  Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Dziś realizacja muzeum jest coraz bliżej finału. Dobrze przedstawia się już kolekcja harcerska, a prace adaptacyjne w siedzibie przyszłej placówki dobiegają końca. Udało się wyremontować budynek zabytkowych koszar i tzw. kojec bramny oraz zrewitalizować zieleń forteczną. Trwa budowa nowego obiektu, w którym mieścić się będą: sala wystaw stałych, czasowych, sala konferencyjna, magazyny muzealne, szatnie i zaplecze techniczne. Budynek ten ma być umieszczony pod ziemią i nie zakłócić historycznego układu fortu.

– Historia powstawania Muzeum Ruchu Harcerskiego w Krakowie – a także skład zespołu zadaniowego, który dziś odbył swoje pierwsze posiedzenie – pokazują wyraźnie, że nasze miasto  ma nie tylko wspaniałe i wciąż żywe tradycje harcerskie, ale też aktywne i szerokie kręgi przyjaciół harcerstwa w środowiskach nauki, kultury, edukacji i biznesu, wśród muzealników, a  także w krakowskim samorządzie w Radzie Miasta, w urzędzie, w jednostkach miejskich – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

– To imponująca inwestycja. Będzie służyć nie tylko harcerzom, ale także mieszkańcom i turystom. Najbliższe miesiące to czas intensywnych prac programowo-historycznych. Chcemy, by było to znaczące muzeum skautowe Europy i świata – podkreśla Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców i dodaje, że finał prac przy forcie to jesień przyszłego roku, a samo muzeum mogłoby ruszyć w 2022 r.


[aktualizacja - uzupełnienie]

Zespół zadaniowy ds. Muzeum Ruchu Harcerskiego - oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa tworzą:

Przewodniczący:
1) Bogusław Kośmider – zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców,

Zastępca Przewodniczącego:
2) Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Krakowa,

Sekretarz:
3) Maciej Nazimek – przewodniczący Rady Dzielnicy X Swoszowice,

Członkowie:
4) Anna Śliwa-Suchowiak - zastępca dyrektora Muzeum Krakowa,
5) Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
6) Leszek Sibila – Muzeum Krakowa,
7) Tadeusz Trzmiel – prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.,
8) Wojciech Hausner – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
9) Marcin Kapusta – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, ZHR,
10) Piotr Turkiewicz – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
11) Bartosz Rzońca – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ZHR,
12) Wojciech Wróblewski – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
13) Grzegorz Nowik – zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ZHR,
14) Paweł Miłobędzki – Związek Harcerstwa Polskiego,
15) Bartosz Zawisza – Związek Harcerstwa Polskiego,
16) Michał Łesyk – Związek Harcerstwa Polskiego,
17) Janusz Wojtycza – Związek Harcerstwa Polskiego,
18) Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,
19) Marcin Paradyż – zastępca dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie,
20) Małgorzata Popławska – prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
21) Wojciech Przybylski – prezes Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.,
22) Ewa Całus – dyrektor Wydziału edukacji.