Obozy XIX - 2000 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwiec 03 2011 08:22:48

Obozy XIX - 2000 rok (tabela)

 

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

Oboźny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

zimowisko

Zimowisko Łącko 2000.
Zimowisko szczególne - 19 - stka wchodziła w skład zgrupowania, którego komendantem był phm. Marek Słoniowski HO. /ze Szczepu Arkona/.

30.01-12.02.2000 SM Łącko

pwd. Tomasz Wicher HO

Marek Leśniak ćw.

?

zimowisko

zimowisko harcerzy ze szczepu "Srebrzyste Ptaki"

luty 2000 SP Brenna

?

?

?

ob.wędr. (rajd samochodowy) "szlakiem obozów 19-ki" VI 2000 "zastęp przybocznych" (SD) zachodnia Polska

hm. Czesław Przybytek HR

(zmienny)

---

obóz + kolonia zuchowa VII 2000 SD Trzy Morgi

hm. Czesław Przybytek HR

pwd. Tomasz Wójczyk ćw.(obóz)
pwd. Marta Marzec sam.(kolonia)

hm. Kazimierz Dziedzic HR

obóz stały VII 2000 SP nad Jeziorem Rybno ? ? ?
Obóz stały "SM" w Gorcach >>> LINK

Obóz Szczepu 19 KDL - Konina 2000.
Szczególny, jeden z "górskich" (góry Gorce) obozów 19-stki. Komendantem obozu był pwd. Tomasz Wicher HO. (w ramach próby na stopień podharcmistrza).

Mała ciekawostka: kapelana obozu odwiedził szczepowy "SD" (wraz z rodziną). Było to w trakcie wizytowania obozu przez Zarząd Okręgu. Wyraźne zaskoczenie części kadry obozu wywołało ciepłe powitanie między PC a członkami wizytacji.

03-28.07.2000 SM Konina

pwd. Tomasz Wicher HO

?

?

obóz wędrowny 18-29.08.2000 SD Beskid Niski - Bieszczady

hm. Leszek Watycha HR

?

?

.