Obozy XIX - 1982 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwiec 03 2011 08:11:57

Obozy XIX - 1982 rok (tabela)

 

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

zimowisko 13.02-21.02.82 SD Furmanowa

phm. Ryszard Malinowski

Maciej Małodobry

phm. Krzysztof Pawlu¶

zgrupowanie obozów szczepu 02-28.07.82 SD Suche Rzeki

hm. Kazimierz Dziedzic

 

hm.PL. Tadeusz Kasprzycki

Stały męski

/ 2 podobozy - ŻÓŁTY i KOLOROWY (Katowice + Sopot) razem 4 drużyny /

-"- SD -"-

hm.PL. Ryszard Wcisło

phm Andrzej Hyrowicz/z-ca/

phm. Krzysztof Pawlu¶/oboĽny/

pwd. Piotr Komornicki (?)

Kurs drużynowych -"- SD -"-

hm. Kazimierz Dziedzic

hm.PL. Leszek Watycha

hm.PL. Tadeusz Kasprzycki

Stały żeński -"- SD -"-

pwd. Teresa Bukowska

pwd. Dorota Jasieniak

pwd. Aleksandra Bryksy

stały ? SP Ryn

hm. PL. Marek Kudasiewicz

?

?

obóz wędrowny 02-15.08.1982 SD Tatry

phm. Adam Rz±sa

hm. Ryszard Malinowski

phm. Andrzej Marszałek

Kolonia zuchowa 16-28.08.1982 SD Furmanowa

pwd. Anna Zwolan

pwd. Wiesława Niemiec

pwd. Mirosław Flak

.