Obozy XIX - 1967 rok (tabela)
Dodane przez Redakcja Monografii XIX dnia Czerwiec 02 2011 20:03:07

1966 <<< Obozy, kolonie i zimowiska XIX >>> 1968

Rok 1967 >>> Kronika XIX (rok 1967)

Rodzaj obozu

Czas trwania

Organiz.

Miejsce /trasa/

Komendant

OboĽny /kdt. podobozu/

Kwatermistrz

stały - Dywizjonu „Słonecznych Dróg” plus harcerze ze "GwiaĽdzistego  Szlaku"

27.06-17.07.1967 Szczep Lotniczy 19 KDHL ("SD","GS") Suków k.Kielc

pwd. Marek Meinardi

pwd. Stanisław Kuc

pwd. Andrzej Michaliszyn

kolonia zuchowa - „Marsjanie”

27.06-17.07.1967 Szczep Lotniczy 19 KDHL Suków k.Kielc

Romana JaĽwiecka

Czesław Wsół

pwd. Tadeusz Kasprzycki

Kurs Drużynowych Lotniczych (zorganizowany przez XIX na "zlecenie" KCh) 27.06-17.07.1967 Szczep Lotniczy 19 KDHL (kurs Drużynowych Lotniczych (zorganizowany na "zlecenie" KCh) Suków k.Kielc

phm. Krzysztof Wojtycza

phm. Wojciech B±k

?

obóz wędrowny - Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków” 20-31.07.1967 Dywizjon "Srebrzystych Ptaków" [Szczep Lotniczy 19 KDHL] Sudety hm. Leszek Watycha phm. Krzysztof Wojtycza phm. Krzysztof Wojtycza

stały - 2 podobozy

- Dywizjonu „Zdobywców Kosmosu”; komendant phm. Wojciech B±k, oboĽny Zygmunt Jelonkiewicz wędr., instruktor pwd.Kazimierz Dziedzic.
- Dywizjonu „Srebrzystych Ptaków”, komendant hm. Leszek Watycha, oboĽny Krzysztof Poniedziałek wędr.,  instruktorzy pwd. Stanisław Kuc i Marian Ryrak odkr.
03-24.08.1967 Szczep Lotniczy 19 KDHL ("ZK","SP") Suków k.Kielc hm. Leszek Watycha

hm. Leszek Watycha
phn. Wojciech B±k

Janusz Marcinkiewicz wędr.
zagraniczny obóz wędrowny  02-16.09.1967 Kr±g Instruktorski "Czarne Koty" Bułgaria-Rumunia-Węgry

phm. Adam Rz±sa


hm. Łukasz Węsierski

zgrupowanie zimowisk
(4 zimowiska)

27.12.67-04(05?).01.68 Szczep Lotniczy 19 KDHL Gubałówka phm. Łukasz Węsierski

phm. Krzysztof Wojtycza, phm. Wojciech B±k

oraz

(wg M50) pwd. Krzysztof Poniedziałek, pwd. Andrzej Michaliszyn (lub pwd. Antoni Maj)

(wg ZH) hm. Leszek Watycha, pwd. Marek Meinardi

phm. Andrzej Ciechanowski

.

zgrupowanie zimowisk
(4 zimowiska)
kliknij >>> info. o obozie