Stopnie i sprawności
KIHAM

Regulamin stopni

Regulamin sprawności

O KIHAM-ie


/* Uwaga ! Proszę zapoznać się z metodyką w zakresie pracy ze sprawnościami i stopniami */