Stopnie i sprawności
KIHAM

Regulamin stopni


Regulamin sprawności

Zasady zdob.spr.
Karta próby
Wykaz sprawn.


/* Uwaga ! Proszę zapoznać się z metodyką w zakresie pracy ze sprawnościami i stopniami */


O KIHAM-ie