Stopnie i sprawności
KIHAM

Regulamin stopni

Zasady zdob.stop.
Próba harcerza
Młodzik
Wywiadowca
Ćwik
HO
HR


Regulamin sprawności


/* Uwaga ! Proszę zapoznać się z metodyką w zakresie pracy ze sprawnościami i stopniami */


O KIHAM-ie