Regulamin stopni Regulamin sprawności KIHAM

O KIHAM-ie (... skąd wziął się wzór odznaki ...)

Autor oznaki (hm. Ryszard Wcisło HR) wzorował się na odznace jubileuszowej 35-lecia Krakowskiej 19 Lotniczej