Regulamin stopni Regulamin sprawności

O KIHAM-ie

Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego
(wg Wikipedia, wolna encyklopedia)


LIST OTWARTY INSTRUKTORÓW ZHP ZE ŚRODOWISKA KRAKOWSKIEGO
(podstawa ideowa powstania i działalności KIHAM)


Foto ściany kaplicy Jasnogórskiej z tablicą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego


(powiększenie >>> kliknij !)
(...skąd wziął się wzór odznaki...)

 

 

 

 

 

Regulamin stopni Regulamin sprawności


   
Powrót