Regulamin stopni

Regulamin sprawności

KIHAM

Regulaminy stopni i sprawności harcerskich opracowane przez KIHAM

Ave!

   Mam zaszczyt przedstawić regulaminy stopni i sprawności harcerskich opracowanych przez KIHAM. Mam nadzieję, że słyszałeś o KIHAMie i czym on byl dla polskiego harcerstwa. Postaram się, aby powstały stronki o historii tego ruchu.

   Regulamin stopni w prezentowanej postaci powstał bodajże w roku 1982 i był dyskutowany na łamach krakowskiego "Harcerza Rzeczpospolitej". Regulamin sprawności w dzisiejszym kształcie to rok 1985. Część instruktorów uważa, że regulaminy te są przestarzałe. Moim zdaniem, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby te regulaminy stanowiły "bazę" do ewentualnych modyfikacji dla drużyny albo szczepu. (.....)

Czuwaj!

Juliusz Zajda
Wrocław - Manchester 1997-1998


/* Uwaga ! Proszę zapoznać się z metodyką w zakresie pracy ze sprawnościami i stopniami */


Regulamin stopni

Regulamin sprawności

KIHAM