CV19 - "poluzowania"
Dodane przez harclot dnia Maja 04 2020 00:00:00
Od 04 maja 2020 - zajęcia sportowe-treningowe - w terenie
Od 18 maja 2020 - zajęcia na modelarniach [MDK-DH]

Oczywi¶cie przy zachowaniu stosownych rygorów