Grudnia 08 2023 11:29:06
Nawigacja
· HKMLiK (STRONA GŁÓWNA)

· Zawody i imprezy modelarskie - dotychczasowe i przyszłe

· Fotogaleria HKMLiK

· O nas (HKMLiK)

· HKMLiK na Facebook-u

· Download
· Linki
· Kontakt

· Wykaz stron serwisu
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nasze coroczne zawody modeli balonów n.o.p.
Co roku, w marcu, współorganizujemy zawody modeli balonów na ogrzane powietrze ...


Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach lub tylko budową balonu, zapraszamy na:
>>> Najkrótszy kurs budowy modelu balonu n.o.p.

Szczegółowe informacje (m.in. o bezpłatnym instruktażu) można uzyskać np. telefonicznie:
(519) 160-185 ; (693) 117-159
lub e-mailem: poczta19kldh@onet.pl


Regulamin zawodów (zawody są rozgrywane wg przepisów Aeroklubu Polskiego) [dotychczasowe zawody marcowe]

>>> plik do pobrania (pdf) - - - ze strony Komisji Modelarskiej AP

Regulamin zawodów modeli balonów - obowiązuje od 01.01.2016 r. - ale od 2020 roku z ograniczeniami wynikajacymi z CV19

REGULAMIN
zawodów modeli balonów na ogrzane powietrze

Konkurencja F7A/M
modele balonów na ogrzane powietrze

1. Definicja
Model balonu na ogrzane powietrze, to model statku powietrznego bez napędu, unoszący się w powietrzu dzięki sile wyporu wynikającej z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu. W powłoce balonu nie może znajdować się inny gaz poza ogrzanym powietrzem i normalnymi produktami spalania paliwa niezbędnego do jego podgrzania.

2. Konkurencja F7A/M - OPEN
charakterystyka techniczna modelu
2.1. Gabaryty / kształty / wymiary - bez ograniczeń, za wyjątkiem postanowień pkt. 2.5.
2.2. Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
2.3. Każdy zawodnik/zespół może zgłosić trzy modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora.
2.4. W modelu balonu nie wolno umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.
2.5. Dolny otwór lecącego balonu musi pozostać otwarty, a jego średnica nie może być mniejsza niż 25 cm.

3. Konkurencja F7A/M
charakterystyka techniczna modelu
3.1. Średnica powłoki nie większa niż 0,8 metra.
3.2. Maksymalny obwód na "równiku" – 2,5 metra.
3.3. Wysokość nie większa niż 1,4 metra (rozłożonego brytu z kołnierzem).
3.4. Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
3.5. Każdy zawodnik może zgłosić trzy modele oznakowane numerem startowym otrzymanym od organizatora.
3.6. W modelu balonu nie wolno umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.
3.7. Dolny otwór lecącego balonu musi pozostać otwarty a jego średnica nie może być mniejsza niż 25 cm.

4. Organizacja startów
4.1. Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego sędziego.
4.2. Loty należy wykonać w wyznaczonym okresie czasu. Kolejność startów zależna jest od kolejności zgłoszeń zawodników/zespołów w danej komisji sędziowskiej.
4.3. Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu można używać własnego podgrzewacza, paliwo dostarcza organizator.
4.4. W przypadku zapalenia się balonu, zawodnik/zespół ma prawo wykonać drugą próbę.
4.5. Palnik [oraz "wędkę" - w przypadku F7A/M] obsługuje osoba dorosła, natomiast balon przytrzymuje tylko zawodnik/zespół.

5. Pomiar czasu
5.1 Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika/zespołu z balonem do momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą bądź też zniknięcia balonu z pola widzenia chronometrażystów.
5.2. Jeżeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą, lecz przed upływem 10 sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu, to pomiaru czasu nie przerywa się.
5.3. Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 10 minut.
5.4. Komisja sędziowska musi posiadać lornetkę do obserwacji modelu.

6. Ilość lotów i klasyfikacja
6.1. Każdy zawodnik/zespół ma prawo wykonać 3 loty [zawody krakowskie - w przypadku otwartej kolejki startowej, można wykonać 2 loty].
6.2. Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas jednego, lepszego lotu. W przypadku większej ilości lotów maksymalnych, do ustalenia wyników bierze się pod uwagę kolejne loty.
6.3. Gdy więcej niż jeden zawodnik/zespół osiągnie trzy loty maksymalne zarządza się dogrywkę bez limitu czasu. Do dogrywki zawodnik/zespół ma prawo wprowadzić dodatkowy model.

7. Klasyfikacja drużynowa
7.1. Wynik drużyny stanowi suma punktów zdobytych przez zawodników/zespoły tworzących drużynę danego klubu. W przypadku remisu o lokacie decyduje suma zajętych miejsc, a jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas decyduje najwyższe miejsce zajęte przez zawodnika/zespół drużyny.
7.2. Ilość zawodników/zespołów w drużynie określa organizator w piśmie organizacyjnym.

Regulamin zawodów modeli balonów - obowiązuje od 01.01.2016 r. 


Zawodnika uważa się za młodzika do końca roku kalendarzowego, w którym osiągnął wiek 14 lat.
młody baloniarz Sprawność harcerska:


Młody baloniarz ( * )

  1. Wyjaśnił zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.
  2. Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.
  3. Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.
  4. Zbudował z bibułki, razem z kolegami balon na ogrzane powietrze.
  5. Brał udział w pokazie wypuszczania modelu balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach modeli balonów.

 


articles: spr_zuch_model_balon.gifSprawność zuchowa:
Modelarz - Konstruktor balonów


1) Wytłumaczę dlaczego unosi się w powietrzu balon na ogrzane powietrze.
2) Wskażę główne części balonu na ogrzane powietrze.
3) Zachowuję się bezpiecznie przy wypuszczaniu modeli balonów na ogrzane powietrze.
4) Zbudowałem, razem z kolegami, latający model balonu na ogrzane powietrze.
5) Brałem udział w pokazie wypuszczania modelu balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach modeli balonów.

Wygenerowano w sekund: 0.01 4,999,460 Unikalnych wizyt