Grudnia 10 2023 01:25:48
Nawigacja
· HKMLiK (STRONA GŁÓWNA)

· Zawody i imprezy modelarskie - dotychczasowe i przyszłe

· Fotogaleria HKMLiK

· O nas (HKMLiK)

· HKMLiK na Facebook-u

· Download
· Linki
· Kontakt

· Wykaz stron serwisu
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "Słoneczne Drogi"

· Pozostałe serwisy XIX
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Latawce - regulamin zawodów

Latawce - regulamin zawodów


Zawody są rozgrywane wg przepisów AP


Wiek zawodników - chłopcy i dziewczęta do lat 14, decyduje rok urodzenia.


Poniżej treść regulaminu obowiązująca od 01.01.2014

I. KLASA FLP - latawce płaskie
KLASA FLS - latawce skrzynkowe
(przepisy tymczasowe Aeroklubu Polskiego).

1. Definicja
Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

2. Charakterystyka techniczna
2.1. Latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku). Dopuszcza się ugięcie płaszczyzny nośnej w przekroju poprzecznym do 10% rozpiętości latawca w tym przekroju. Niedopuszczalne jest stosowanie innych powierzchni sztywnych lub elastycznych przecinających pod jakimkolwiek kątem zasadniczą płaszczyznę latawca.
2.2. Latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników - takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochrony, itp.
2.3. Zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca.
2.4. Latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie.
2.5. Długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 50 do 80 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego.
2.6. Każdy zawodnik może zgłosić do zawodów w danej klasie 2 latawce oznakowane literami A i B oraz inicjałami zawodnika.

3. Przepisy bezpieczeństwa
3.1. Starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych.
3.2. Na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub wstęgi hamujące.

4. Ocena
4.1. Oceny każdego latawca dokonuje Komisja sędziowska składająca się z 3 do 5 sędziów.
4.2. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot.

a. Ocena statyczna
Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:

* konstrukcję latawca do 10 pkt.
* staranność wykonania latawca do 10 pkt.
* zdobienie latawca do 10 pkt.
_______________________________________________________
maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną do 30 pkt.

b. Ocena za lot
Każdy zawodnik demonstruje w locie jeden latawiec (spośród dwóch przedstawionych do oceny statycznej). Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów za:

* jakość lotu do 20 pkt.
* za zgłoszony sędziom i zademonstrowany w locie
efekt specjalny do 10 pkt.
_______________________________________________________
maksymalna ilość punktów za lot do 30 pkt.

Efekty specjalne mogą być uruchamiane jedynie za pomocą wyciągu lub wyłącznika mechanicznego albo elektronicznego. Oceniany będzie tylko 1 efekt specjalny (większa liczba efektów nie powoduje podwyższenia oceny).
W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
* lot stateczny 20 pkt.
* lot niestateczny 10 pkt.
* gdy latawiec nie leci 0 pkt.

5. Klasyfikacja
5.1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za lot i za ocenę statyczną tego latawca, którym zawodnik wykonywał lot.
5.2. Klasyfikacja końcowa zawodników będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej klasie.

5.3. Zgodnie z „Systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym” (pkt. 4.6.2. i 4.6.3.), w Latawcowych Mistrzostwach Polski młodzików (w konkurencjach FLP i FLS) zostanie przeprowadzona klasyfikacja drużynowa.
5.3.1 Wynik drużyny stanowi suma punktów zdobytych przez zawodników tworzących drużynę danego klubu. W przypadku remisu o lokacie decyduje suma zajętych miejsc. i jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas decyduje najwyższe miejsce zajęte przez zawodnika drużyny.


Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy >>> LINK
>>> Nasze zawody latawców


latawce
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,000,846 Unikalnych wizyt