Książka Załoganta Balonowego
Dodane przez harclot dnia Lipca 14 2009 19:29:39
Wzór Książki Załoganta Balonowego ustala Kapituła HZB.

Przeprowadzenie wymaganych regulaminem HZB zajęć oraz udział w wymaganych lotach lub pokazach winno być potwierdzone w Książce Załoganta Balonowego,
wydanej przez Kapitułę HZB przed rozpoczęciem stażu (dotyczy także pilotów pragnących uzyskać HZB).