Marca 05 2024 16:04:03
Nawigacja
· HKB (STRONA G紟NA)

· O nas (HKB)
· Balony HKB

· Kronika HKB - zawody i imprezy balonowe

· HKB na Facebook-u

· Fotogaleria HKB
· Filmiki HKB

· Loty balonem [oferta]

· Harcerski Znak Balonowy
· Kurs za這gant闚 balonowych
· Piloci, za這ganci oraz obserwatorzy balonowi

· Sekcja paralotniowo-spadochronowa HKB
· Modelarstwo balonowe
· Poczta balonowa

· 1,5 % dla HKB

· Kontakt

· Wykaz stron serwisu HKB
· Szukaj

· Szczep 19 KLDH "S這neczne Drogi"

· Pozosta貫 serwisy XIX
Logowanie
Nazwa u篡tkownika

Has這Nie mo瞠sz si zalogowa?
Popro o nowe has這
[ULC] Przewidywane zmiany (w latach 2012-2013) w licencjonowaniu cz這nk闚 za堯g statk闚 powietrznych

http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1572

Przewidywane zmiany w obszarze licencjonowania cz這nk闚 za堯g statk闚 powietrznych po wej軼iu w 篡cie unijnych przepis闚 rozporz康zenia 1178/2011.

Poni窺zy materia zosta przygotowany w oparciu o analiz Rozporz康zenia EU 216/2008, Rozporz康zenia EU 1178/2011 oraz o analiz projekt闚 wymaga cz窷ci-ARA, ORA i CC. Niniejsza informacja nie jest informacj ostateczn i mo瞠 ulec zmianie po uzyskaniu dost瘼u do ostatecznej wersji cz窷ci-ARA, ORA i CC oraz towarzysz帷ych im AMC i GM.

1. Og鏊ne zasady

1.1 W dniu 25 listopada 2011 r. Komisja Europejska opublikowa豉 Rozporz康zenie WE nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011r. Rozporz康zenie to zawiera nowe, wsp鏊ne dla wszystkich pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, przepisy wykonawcze z zakresu licencjonowania pilot闚 do rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. W dniu 15 grudnia Dyrektor Wykonawczy EASA decyzjami nr 2011/015/R i 2011/016/R wprowadzi w 篡cie materia造 wyja郾iaj帷e i doradcze (AMC i GM) do wymaga zawartych w Rozporz康zeniu WE nr 1178/2011.
Obowi您uj帷e rozporz康zenie WE nr 216/2008 w sprawie wsp鏊nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpiecze雟twa Lotniczego oraz uchylaj帷e dyrektyw Rady 91/670/EWG, rozporz康zenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektyw 2004/36/WE, zwane dalej rozporz康zeniem 216/2008 dost瘼ne jest w j瞛yku polskim na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:PL:PDF .

Rozporz康zenie wykonawcze nr 1178/2011 dost瘼ne jest w j瞛yku polskim na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:0001:0193:PL:PDF .

Materia造 doradcze i wyja郾iaj帷e do ww. Rozporz康zenia dost瘼ne s (tylko w j瞛yku angielskim) na stronie: http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-016-R/AMC%20and%20GM%20to%20Part-FCL.pdf .

Decyzje Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2011/015/R i 2011/016/R wraz z za陰cznikami do nich (AMC&GM do rozp. 1178/2011) zostan przet逝maczone na j瞛yk polski i opublikowane w Dzienniku Urz璠owym ULC w po這wie br. Niezale積ie od tego, mo磧iwe b璠zie stosowanie AMC w procesie dostosowywania si do wymaga rozp. 1178/2011 ju od 8 kwietnia 2012 r.

AMC i GM opisuj mo磧iwe do zastosowania sposoby spe軟ienia wymaga okre郵onych w rozp.nr.1178/2011 i z za這瞠nia maj u豉twia oraz standaryzowa dzia豉nia podmiot闚 ubiegaj帷ych si o uzyskanie certyfikatu. Bezpo鈔ednie zastosowanie proponowanych w AMC i GM zasad, metod i 鈔odk闚 b璠zie najbardziej skutecznym i efektywnym sposobem spe軟ienia wymaga.

W opublikowanym kszta販ie, Rozporz康zenie WE nr 1178/2011 zawiera 4 za陰czniki:

a. Za陰cznik 1: Cz窷 -FCL (wymagania dla cz這nk闚 personelu lotniczego)
b. Za陰cznik 2: Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnie samolotowych i 鄉ig這wcowych
c. Za陰cznik 3: Warunki uznawania licencji wydanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu
d. Za陰cznik 4: Cz窷- MED (wymagania medyczne)

W marcu 2012 roku, zostanie ono uzupe軟ione przez nast瘼ne 3 za陰czniki:

a. Za陰cznik 5: Cz窷- CC (wymagania dla personelu pok豉dowego)
b. Za陰cznik 6: Cz窷- ARA (wymagania dla nadzoru)
c. Za陰cznik 7: Cz窷- ORA (wymagania dla organizacji szkoleniowych, operator闚 FSTD i centr闚 medycyny lotniczej)

Projekty za陰cznik闚 5-7 wraz z projektem rozporz康zenia wprowadzaj帷ego s dost瘼ne na stronie EASA: http://www.easa.eu.int/agency-measures/opinions.php ), - Opinia 02/2011 i 03/2011.

Od daty zastosowania rozporz康zenia 1178/2011 (z wykorzystaniem rocznego odroczenia (opt-out) b璠zie to dzie 8 kwietnia 2013 r.) wymagania w nim zapisane b璠 stanowi造 obowi您uj帷e w Polsce prawo, kt鏎e w zakresie nim obj皻ym, zast徙i wymagania zapisane w ustawie Prawo Lotnicze oraz w towarzysz帷ych rozporz康zeniach w豉軼iwych dla licencjonowania personelu lotniczego.

Do wykonywania lotu na EASA-owskim statku powietrznym, po zastosowaniu cz窷ci-FCL, koniecznym b璠zie posiadanie wa積ej licencji EASA-owskiej lub - do dnia 8 kwietnia 2018 r. – licencji JAR-owskiej. Po tej dacie r闚nie wszystkie licencje JAR-owskie i krajowe utrac swoj wa積o嗆.

1.2 „EASA-owskimi statkami powietrznymi” (Za陰cznik 1 do nn. informacji) nazywa si statki powietrzne (inne ni pa雟twowe) kt鏎e, s zarejestrowane w jednym z kraj闚 cz這nkowskich EU, i w zwi您ku z tym musz posiada, zgodnie z wymaganiami europejskimi, EASA-owskie 安iadectwo Zdatno軼i do Lotu, EASA-owskie Ograniczone 安iadectwo Zdatno軼i do Lotu lub Pozwolenie na Lot.

Powy窺ze dotyczy r闚nie wy瞠j wymienionych statk闚 powietrznych, kt鏎e s zarejestrowane w pa雟twie trzecim, posiadaj 鈍iadectwo zdatno軼i do lotu wydane przez pa雟two trzecie i u篡tkowane s przez w豉軼iciela, nad kt鏎ego dzia豉lno軼i nadz鏎 sprawuje pa雟two cz這nkowskie oraz kt鏎e s u篡tkowane w lotach w unijnej przestrzeni powietrznej.

1.3 Po zastosowaniu ww. przepis闚 europejskich, krajowe licencje strac wa積o嗆 w odniesieniu do ww. statk闚 powietrznych, bez wzgl璠u na wa積o嗆 uprawnie w nich zapisanych oraz bez wzgl璠u na brzmienie wymaga krajowych.

2. EASA-owski system licencjonowania

2.1 Cz窷-FCL okre郵a warunki wydawania licencji, uprawnie oraz upowa積ie, kt鏎e obecnie wydawane s po spe軟ieniu wymaga JAR FCL lub wymaga krajowych (Za陰cznik 2 do nn. informacji). Wymagania te s podobne do obecnie stosowanych wymaga JAR-FCL, jednak瞠 cz窷-FCL dodatkowo uwzgl璠nia licencje na szybowce, balony, sterowce oraz pionowzloty, kt鏎ych wydawanie w Polsce do tej pory oparte by這 na wymaganiach krajowych. Wszystkie licencje wydawane w oparciu o wymagania cz窷ci-FCL b璠 zgodne z Aneksem I ICAO, dzi瘯i czemu licencje te pozostan rozpoznawalne w lotach mi璠zynarodowych w zakresie og鏊no鈍iatowym.

2.2 Cz窷-FCL wprowadza dodatkowo now kategori licencji Light Aircraft Pilot License (LAPL), kt鏎a nie zosta豉 uj皻a w Aneksie I ICAO. Licencja ta b璠zie mia豉 zastosowanie w lotach europejskich na statkach powietrznych zarejestrowanych w kraju cz這nkowskim, odpowiadaj帷ych zakresowi uprawnie zwi您anych z t licencj – Za陰cznik 2 do nn. informacji. Licencja LAPL obejmowa mo瞠 swoim zakresem lekkie samoloty, lekkie 鄉ig這wce, lekkie balony oraz szybowce. Do jej uzyskania nie b璠zie konieczne orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2. W cz窷ci-MED zosta造 okre郵one szczeg馧owe wymagania medyczne niezb璠ne do jej uzyskania.

2.3 Wszystkie nowe licencje zgodne z cz窷ci-FCL (Za陰cznik 2 do nn. informacji), w陰cznie z licencj LAPL, b璠 wydawane na czas nieograniczony. Tym niemniej, korzystanie z przywilej闚 wynikaj帷ych z ich posiadania, b璠zie mo磧iwe jedynie pod warunkiem utrzymania wa積o軼i uprawnie wpisanych do licencji oraz wa積o軼i orzeczenia lotniczo-lekarskiego.

2.4 Cz窷-FCL wprowadza r闚nie zmiany w zakresie przywilej闚 instruktor闚 samolotowych w por闚naniu do tych zawartych w wymaganiach JAR-FCL.

Zgodnie z JAR FCL instruktorzy na typ (Type Rating Instructor - TRI) oraz egzaminatorzy na typ (Type Rating Examinator - TRE) pe軟ili swoje role w odniesieniu do uprawnie na typ 鄉ig這wc闚 oraz samolot闚 z za這g wieloosobow. Instruktorzy na klas (Class Rating Instructor – CRI) oraz egzaminatorzy na klas (Class Rating Examinator – CRE) pe軟ili za swoje role w odniesieniu do samolot闚 w zakresie danej klasy, jak r闚nie w odniesieniu do uprawnie na typ - dla samolot闚 z za這g jednoosobow.

Zmiana wprowadzana przez cz窷-FCL dotyczy CRIs oraz CREs i polega b璠zie na wy陰czeniu z ich przywilej闚 samolot闚 z這穎nych o wysokich osi庵ach z za這g jednoosobow tzw. SPHPCA (Single Pilot High Performance Complex Aeroplanes). Zgodnie z cz窷ci-FCL samoloty te zosta造 przeniesione do zakresu przywilej闚 instruktor闚 i egzaminator闚 na typ (TRIs oraz TREs).

2.5 Wymagania stawiane o鈔odkom szkolenia w zakresie wszystkich kategorii licencji zgodnych z cz窷ci-FCL zostan okre郵one w tzw. cz窷ci-ORA (Za陰cznik 7 do rozporz康zenia 1178/2011 przewidziany do publikacji w marcu 2012 r.). Zgodnie z ich zapisami, wszystkie o鈔odki szkolenia w zakresie wszystkich kategorii nowych licencji zgodnych z cz窷ci-FCL oraz uprawnie na typ oraz IR , podlegaj certyfikacji przez W豉dz Lotnicz.

2.6 Wymagania stawiane nadzorom lotniczym w zakresie licencjonowania oraz certyfikacji i nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi zosta造 okre郵one w cz窷ci-ARA (Za陰cznik 6 do rozporz康zenia 1178/2011 przewidziany do publikacji w marcu 2012 r.). Okre郵aj one m.in. wz鏎 nowej licencji, wzory wniosk闚, certyfikat闚 itp.

2.7 Jedynie w odniesieniu do licencji pilota wiatrakowc闚 o masie pow. 560kg oraz wszystkich 鈍iadectw kwalifikacji w mocy pozostan przepisy krajowe.

3. Implementacja wymaga EASA

3.1 Rozporz康zenie WE nr 1178/2011 wesz這 w 篡cie 20 dni po jego opublikowaniu, tj. w dniu 15 grudnia 2011 r. W tym dniu zosta造 opublikowane r闚nie AMC i GM do ww. rozporz康zenia. Do marca 2012r., EASA przewiduje publikacj brakuj帷ych za陰cznik闚 do niego:

• Za陰cznik 5 – Cz窷 CC –wymagania dotycz帷e personelu pok豉dowego;
• Za陰cznik 6 – Cz窷 ARA - wymagania dla nadzor闚 krajowych
• Za陰cznik 7 – Cz窷 ORA – wymagania certyfikacyjne dla zatwierdzonych organizacji
- oraz AMC i GM do powy窺zych cz窷ci.

3.2 Niezale積ie od ostatecznej daty publikacji, planowan dat zastosowania ww. rozporz康zenia jest dzie 8 kwietnia 2012 roku z mo磧iwo軼i zastosowania rocznego odroczenia (opt-out).

Zak豉daj帷 maksymalne wykorzystanie wszystkich przewidzianych przez komisj odrocze, w przypadku Polski, rozw鎩 sytuacji zwi您any z wdra瘸niem rozporz康zenia 1178/2011 b璠zie kszta速owa si nast瘼uj帷o:

1. W dniu 7 kwietnia 2013 r. zako鎍zy si wydawanie licencji JAR –owskich na samoloty i 鄉ig這wce;
2. W tym samym dniu 7 kwietnia 2013 r. zako鎍zy si definitywnie proces konwersji licencji krajowych na samoloty i 鄉ig這wce na licencje JAR-owskie.
3. Od dnia 8 kwietnia 2013 r. pilotom samolot闚 i 鄉ig這wc闚 b璠 wydawane licencje EASA-owskie, zgodnie z wymaganiami cz窷ci-FCL. Do 8 kwietnia 2016 roku podstaw wydania licencji zgodnej z wymaganiami cz窷ci-FCL mo瞠 by szkolenie odbyte w o鈔odku JAR-owskim pod warunkiem z這瞠nia kompletnego wniosku o wydanie licencji, tzn. pod warunkiem zaliczenia do dnia 8 kwietnia 2016r. wszystkich egzamin闚.
4 Licencje JAR-owskie na samoloty i 鄉ig這wce wydane przed dniem 8 kwietnia 2013 roku b璠 po tym dniu uznawane „automatycznie” za licencje zgodne z wymaganiami cz窷ci-FCL. Wymiana licencji JAR-owskich wa積ych w dniu 8 kwietnia 2013 r. b璠zie dokonywana sukcesywnie, w momencie utraty wa積o軼i, do dnia 8 kwietnia 2018 roku.
5. Do dnia 8 kwietnia 2015 roku wydawane b璠 krajowe licencje na szybowce, balony i sterowce, kt鏎e nast瘼nie b璠 sukcesywnie konwertowane na podstawie Raportu Konwersji na licencje zgodne z wymaganiami cz窷ci-FCL.
6. Proces konwersji krajowych licencji na szybowce, balony i sterowce rozpocznie si po 8 kwietnia 2013 roku.
7. Od dnia 8 kwietnia 2013 roku rozpocznie si wydawanie nowych licencji na szybowce, balony, sterowce i pionowzloty zgodnie z cz窷ci-FCL.
8. ULC zamierza osi庵n望 gotowo嗆 do wydawania licencji kategorii LAPL od dnia 8 kwietnia 2013 roku.
9. Orzeczenia lotniczo-lekarskie wydane zgodnie z wymaganiami JAR FCL 3 przed dniem 8 kwietnia 2013 r. po tej dacie b璠 uwa瘸ne za orzeczenia zgodne z wymaganiami cz窷ci-MED EASA. Wymiana wa積ych orzecze w dniu zastosowania wymaga cz窷-MED, b璠zie dokonywana sukcesywnie do dnia 8 kwietnia 2017 r.;
10. Od dnia 8 kwietnia 2013 r. nowe orzeczenia lotniczo-lekarskie b璠 wydawane zgodnie z wymaganiami cz窷ci-MED;
11. O鈔odki szkolenia lotniczego FTO/TRTO posiadaj帷e w dniu zastosowania nowych wymaga (8 kwietnia 2013r.) wa積e certyfikaty JAR-owskie, b璠 „automatycznie” uznane za organizacje zatwierdzone zgodnie z przepisami cz窷ci-ORA. Tym niemniej, do dnia 8 kwietnia 2014 roku wszystkie ww. o鈔odki szkolenia b璠 musia造 udowodni pe軟 zgodno嗆 z maj帷ymi zastosowanie za陰cznikami do rozporz康zenia 1178/2011 (cz窷-FCL/ORA);
12. Szkolenia rozpocz皻e przed dat 8 kwietnia 2013 r. w ww. o鈔odkach, prowadzone zgodnie z wymaganiami JAR-FCL, b璠 uznawane za wystarczaj帷e do wydania licencji cz窷-FCL EASA do dnia 8 kwietnia 2016 r. Szkolenia, kt鏎e zostan zako鎍zone po 08 kwietnia 2014 roku, b璠 mog造 by uznane pod warunkiem dostosowania si o鈔odka do wymaga rozp. nr 1178/2011 i z這瞠nia deklaracji gotowo軼i do Nadzoru przed dniem 08 kwietnia 2014r.

Po zako鎍zeniu okresu przej軼iowego, tzn. po 8 kwietnia 2018r. wszyscy piloci chc帷y wykonywa loty na EASA-owskich statkach powietrznych b璠 zobowi您ani posiada licencje wydane w oparciu o wymagania cz窷ci-FCL, a 瘸dne szkolenie uko鎍zone poza zatwierdzonym o鈔odkiem szkolenia nie b璠zie podstaw do otrzymania takiej licencji lub uprawnienia. Maj帷 na uwadze powy窺ze, wszyscy obecni posiadacze licencji, b璠 zobowi您ani uzyska odpowiedni licencj, uprawnienie lub orzeczenie lotniczo lekarskie przed zako鎍zeniem okresu przej軼iowego.

Dodatkowo ULC informuje, 瞠 z uwzgl璠nieniem dopuszczalnych odrocze, wpis uprawnie do licencji EASA-owskiej okre郵onych w cz窷ci-FCL (do lot闚 akrobacyjnych, do holowania baner闚 lub szybowc闚, do lot闚 w g鏎ach oraz pilota do鈍iadczalnego) b璠zie mo磧iwy po dniu 8 kwietnia 2013 r. Tym niemniej, na terenie Polski mo磧iwe b璠zie wykorzystywanie ww. uprawnie krajowych wpisanych do ksi捫ki pilota do dnia 8 kwietnia 2015 r.

3.3 Od dnia 8 kwietnia 2013 roku wszystkie nowe licencje, kt鏎e b璠 zezwala造 na pilotowanie EASA-owskich statk闚 powietrznych oraz wymagane przez cz窷-FCL orzeczenia lotniczo-lekarskie b璠 musia造 by wydawane w oparciu o nowe wymagania. R闚nie od tej daty wszystkie licencje wymieniane w zwi您ku z przed逝瘸niem daty wa積o軼i lub wpisem nowego uprawnienia b璠 wydawane jako licencje EASA-owskie i b璠 podlega造 nowym wymaganiom.

3.4 Po dniu 8 kwietnia 2013 r., tzn. po dacie zastosowania Rozporz康zenia WE w sprawie za堯g lotniczych nr 1178/2011, w okresie przej軼iowym do 08.04.2014 roku JAR-owskie o鈔odki FTO/TRTO b璠 traktowane jako spe軟iaj帷e wymagania cz窷ci-ORA/FCL. Tym niemniej, w tym czasie istniej帷e zatwierdzone o鈔odki szkolenia FTO/TRTO b璠 zobowi您ane dostosowa swoje systemy zarz康zania (w tym Safety Management System) i systemy jako軼i do nowych wymaga unijnych. Do czasu uzyskania nowego certyfikatu, organizacje JAR-owskie mog szkoli jedynie w zakresie starego (JAR-owskiego) zatwierdzenia. Po dniu 8 kwietnia 2014 r. do wydania licencji EASA0owskiej niezb璠nym b璠zie okazanie za鈍iadczenia o szkoleniu przeprowadzonym w organizacji, kt鏎a zg這si豉 do Nadzoru zako鎍zenie okresu dostosowawczego.

Dla o鈔odk闚, kt鏎e dostosuj si wcze郾iej (tj. przed ko鎍em okresu przej軼iowego) do nowych wymaga, ULC przewiduje mo磧iwo嗆 przyjmowania wniosk闚 o „docertyfikowanie” si od dnia 08 kwietnia 2013 roku. Od tego dnia przewiduje si r闚nie mo磧iwo嗆 przyjmowania wniosk闚 o certyfikacj na zgodno嗆 z wymaganiami EASA-owskimi od nowych podmiot闚 szkoleniowych. Szkolenia rozpocz皻e w okresie przed „docertyfikowaniem si”, mieszcz帷e si w pierwotnym zakresie zatwierdzenia o鈔odka, zako鎍zone do 08.04.2016 r. egzaminami pa雟twowymi, b璠 uznawane jako podstawa do wydania nowych licencji EASA-owskich na samoloty i 鄉ig這wce. Od 8 kwietnia 2017 roku prawo prowadzenia szkole na licencje samolotowe i 鄉ig這wcowe b璠 mia造 jedynie o鈔odki szkolenia z certyfikatami EASA-owskimi – nowymi lub wymienionymi.

Szkolenia na licencje szybowcowe i balonowe b璠 mog造 by kontynuowane na dotychczasowych zasadach, tzn. w o鈔odkach z certyfikatami krajowymi, jedynie do dnia 8 kwietnia 2015 roku. Po tej dacie, 瘸den o鈔odek szkolenia, kt鏎y nie podda si „re-certyfikacji” nie b璠zie mia prawa do prowadzenia szkole lotniczych na licencje EASA-owskie szybowcowe i balonowe. Od o鈔odk闚, kt鏎e zd捫 przygotowa si do certyfikacji na zgodno嗆 z nowymi wymaganiami, ULC rozpocznie przyjmowanie wniosk闚 o certyfikacj lub re-certyfikacj pocz患szy od dnia 08 kwietnia 2013 roku. Zak豉da si, 瞠 2-letni okres przej軼iowy b璠zie wystarczaj帷o d逝gi, aby wszystkie o鈔odki kt鏎e zdecyduj si na dostosowanie do nowych wymaga, zd捫y造 przygotowa si do procesu re-certyfikacji. Od dnia 8 kwietnia 2013 r. b璠zie r闚nie mo磧iwe sk豉danie wniosk闚 o certyfikacj przez nowe podmioty zamierzaj帷e dopiero rozpocz望 dzia豉lno嗆 szkoleniow na nowych zasadach.

3.5 Od dnia 8 kwietnia 2013 r. wszystkie teoretyczne egzaminy pa雟twowe na nowe licencje i uprawnienia do nich wpisywane, musz by zgodne z nowymi wymaganiami.

4. Wprowadzanie zmian w krajowym systemie licencjonowania

Spos鏏 wprowadzania zmian w systemie licencjonowania zwi您anych z wej軼iem w 篡cie wymaga unijnych ulegnie zmianie w stosunku do sposobu implementacji do polskiego systemu prawnego wymaga JAR-FCL, ze wzgl璠u na fakt, 瞠 przepisy wprowadzaj帷e powy窺ze zmiany stoj w hierarchii akt闚 prawnych na pozycji wy窺zej od przepis闚 krajowych. Ponadto 軼i郵e okre郵ono i narzucono ramy czasowe na wprowadzenie przewidzianych zmian. Dodatkowo nale篡 stwierdzi, i po zako鎍zeniu okres闚 przej軼iowych, wymagania krajowe nie b璠 mog造 by stosowane w odniesieniu do EASA-owskich statk闚 powietrznych. Z wy瞠j wymienionych powod闚 zajdzie wi璚 konieczno嗆 wprowadzenia odpowiednich zmian do ustawy Prawo Lotnicze i towarzysz帷ych jej rozporz康ze wykonawczych.

5. Konwersja licencji krajowych


5.1 Wszystkie licencje, wydane w pe軟ej zgodno軼i z przepisami JAR–FCL, wa積e w dniu zastosowania nowych wymaga Part-FCL, stan si „automatycznie” licencjami EASA-owskimi – patrz Za陰cznik 3 do nn. informacji. Fizycznie b璠 one sukcesywnie wymieniane na nowe w momencie utraty wa積o軼i. Czas na ich wymian minie definitywnie w dniu 8 kwietnia 2018 roku.

5.2 Ze wzgl璠u na fakt, i w Polsce na dzie dzisiejszy nie wyst瘼uj wa積e licencje krajowe w kategorii PPL, CPL oraz ATPL, nie b璠zie mia zastosowania Za陰cznik II do wymaga cz窷ci-FCL, w kt鏎ym zawarto kryteria konwersji licencji krajowych na nowe licencje.

5.3 W odniesieniu do licencji krajowych nie uj皻ych w Za陰czniku II do rozp.1178/2011, ka盥y nadz鏎 b璠zie zobowi您any opracowa Raport Konwersji. Raport b璠zie por闚nywa krajowe wymagania z wymaganiami EASA w odniesieniu do ka盥ej kategorii licencji i uprawnienia oraz powinien zawiera propozycj dodatkowych (uzupe軟iaj帷ych) wymaga, je郵i z analizy por闚nawczej wyniknie taka konieczno嗆. Raport Konwersji musi zosta uzgodniony z EASA.

5.4 Proces konwersji krajowych licencji na szybowce, balony i sterowce rozpocznie si po 8 kwietnia 2013 roku. Konwersji b璠 podlega造 wszystkie licencje i uprawnienia wydane do dnia 8 kwietnia 2015 r.

5.5 Do 8 kwietnia 2015 roku b璠zie mo磧iwe wznawianie wygas造ch licencji krajowych na szybowce, balony i sterowce na zasadach okre郵onych w przepisach krajowych, tzn. w oparciu o tzw. indywidualny tok szkolenia.

5.6 Po dniu 8 kwietnia 2015 roku osoby, kt鏎e nie dokonaj do tej daty wznowienia na dotychczasowych zasadach, b璠 mog造 uzyska licencj EASA-owsk na zasadach okre郵onych w Raporcie Konwersji, w豉軼iwych dla przypadku wznawiania i konwersji.

6. Uznawanie szkole i do鈍iadczenia pilot闚 wojskowych


6.1 Cz窷-FCL dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 uznawania szkole i do鈍iadczenia zdobytego w lotnictwie wojskowym w sytuacji ubiegania si takiego kandydata o licencj cywiln zgodn z cz窷ci-FCL.

Uznanie musi by oparte na Raporcie uznania, przygotowanym przez ka盥e Pa雟two Cz這nkowskie, okre郵aj帷ym warunki i zakres uznania (zaliczenia). Raport musi zosta opracowany poprzez por闚nanie zakresu szkolenia w si豉ch powietrznych z zakresem szkolenia wymaganym przez cz窷-FCL. W Raporcie musi zosta okre郵ony zakres szkole uzupe軟iaj帷ych, jak r闚nie zakres dodatkowego do鈍iadczenia, w odniesieniu do ka盥ej kategorii licencji zgodnej z cz窷ci-FCL, o kt鏎 kandydat z do鈍iadczeniem wojskowym b璠zie si ubiega oraz w odniesieniu do ka盥ego rodzaju szkolenia pilota wojskowego oraz nalotu uzyskanego w si豉ch powietrznych. Raport uznania szkole i do鈍iadczenia z wojska musi tak瞠 zosta uzgodniony z EASA.

7. Uznawanie licencji nieunijnych

7.1 Wsp鏊notowe rozporz康zenia: (WE) nr 216/2008 oraz (WE) nr 1178/2011 narzucaj na wszystkich pilot闚:
• lataj帷ych na EASA-owskich statkach powietrznych zarejestrowanych w Unii Europejskiej; lub
• lataj帷ych na EASA-owskich statkach powietrznych zarejestrowanych w pa雟twach poza Uni Europejsk, ale dla kt鏎ych siedziba operatora b康 miejsce prowadzenia dzia豉lno軼i znajduje si w pa雟twach Unii Europejskiej;

- obowi您ek posiadania licencji EASA-owskiej zgodnej z cz窷ci-FCL lub licencji nie-unijnej, uznanej (poddanej walidacji – validations) przez Pa雟two Cz這nkowskie zgodnie z wymaganiami cz窷ci-FCL.

Zgodnie z rozporz康zeniem 1178/2011, Pa雟twa Cz這nkowskie maj mo磧iwo嗆 do dnia 8 kwietnia 2014 r. stosowania zasad krajowych (dotychczasowych) uznawania licencji nie-unijnych w odniesieniu do pilot闚 wykonuj帷ych loty „niekomercyjne”. W przypadku pilot闚 wykonuj帷ych loty komercyjne, uznanie zgodnie z rozporz康zeniem 1178/2011 b璠zie wymagane od dnia 8 kwietnia 2013 r.

7.2 Zgodnie z obowi您uj帷ymi dzi przepisami krajowymi, uznania wymagaj obce licencje zar闚no w przypadku wykonywania lot闚 komercyjnych jak i niekomercyjnych, na statkach powietrznych zarejestrowanych w Polsce. Zgodnie z przepisami rozporz康zenia 1178/2011 uznawanie licencji wymagane b璠zie do wykonywania lot闚 na samolotach zarejestrowanych poza Uni Europejsk, w przypadku gdy operator prowadzi b璠zie dzia豉lno嗆 na terenie Unii Europejskiej.

7.3 Kolejn istotn r騜nic pomi璠zy przepisami rozporz康zenia 1178/2011, a obecnie obowi您uj帷ymi w Polsce regulacjami prawnymi jest to, 瞠 na mocy unijnych przepis闚 posiadacz licencji b璠zie m鏬 uzna j tylko raz i uznanie to b璠zie ograniczone czasowo.

7.4 Proponowane wymagania dla uznawania, zawarte s w Za陰czniku 3 do rozporz康zenia 1178/2011. Wymagania, maj帷e zastosowanie w przypadku uznawania licencji to w szczeg鏊no軼i:

• Uznawana licencja musi by zgodna z wymaganiami Aneksu 1 ICAO;
• Wniosek mo瞠 by z這穎ny jedynie do Narodowej W豉dzy Lotniczej w kraju, gdzie pilot jest rezydentem lub gdzie operator (pracodawca) ma swoj g堯wn siedzib prowadzenia dzia豉lno軼i;
• Okres uznania licencji nie mo瞠 przekracza jednego roku;
• Licencja mo瞠 by uznana tylko raz;
• Uznanie mo瞠 zosta przed逝穎ne tylko raz (ponad pocz徠kowe 12 miesi璚y) przez W豉軼iw W豉dz Lotnicz, kt鏎a je przeprowadzi豉, w celu zapewnienia pilotowi czasu niezb璠nego do uzyskania licencji EASA-owskiej. Warunkiem przed逝瞠nia wa積o軼i uznanej licencji jest rozpocz璚ie przez posiadacza szkolenia do licencji EASA-owskiej. Okres przed逝瞠nia wa積o軼i uznanej licencji nie mo瞠 by d逝窺zy ni okres szkolenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w cz窷ci-FCL.

8. Rola Nadzoru Krajowego w 鈍ietle lotniczych wymaga unijnych

8.1 Odpowiedzialno嗆 w obszarze licencjonowania za堯g statk闚 powietrznych w wyra幡y spos鏏 zosta豉 podzielona mi璠zy EASA oraz nadzory krajowe. Do w豉軼iwo軼i EASA nale篡 okre郵anie zasad licencjonowania, natomiast do w豉軼iwo軼i nadzor闚 krajowych nale篡 zapewnienie, 瞠 maj帷e zastosowanie zasady s przestrzegane, jak r闚nie nale篡 wydawanie licencji, uprawnie, upowa積ie oraz zatwierdze. W celu zapewnienia jednolito軼i sposobu stosowania wymaga (standaryzacji) we wszystkich pa雟twach cz這nkowskich, EASA przeprowadza w nadzorach krajowych cykliczne inspekcje standaryzacyjne.

8.2 畝dne umowy, ustalenia oraz decyzje przyj皻e przez nadz鏎 krajowy w przesz這軼i dotycz帷e obszaru licencjonowania cz這nk闚 za堯g statk闚 powietrznych zar闚no dotycz帷e organizacji jak personelu, nie b璠 mog造 by utrzymywane po zastosowaniu rozporz康zenia WE nr 1178/2011, w przypadku gdy b璠 sprzeczne z zawartymi w nich zasadami i wymaganiami.
Ze wzgl璠u na fakt, 瞠 ww. wymagania zosta造 wprowadzone do polskiego systemu prawnego bezpo鈔ednio na podstawie akt闚 prawa unijnego, ULC nie ma prawnych mo磧iwo軼i utrzymywania w mocy 瘸dnych przywilej闚 lub praktyk, sprzecznych z wymaganiami rozporz康zenia WE nr 1178/2011.

Za陰cznik 1

Wyci庵 z Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r., Artyku 4: Podstawowe zasady i stosowalno嗆.

EASA-owskimi statkami powietrznymi nazywamy:

1. Statki powietrzne – w陰cznie ze wszystkimi zainstalowanymi na nich wyrobami, cz窷ciami i akcesoriami – kt鏎e s:

a) zaprojektowane lub wyprodukowane przez organizacj, nad kt鏎 Agencja lub pa雟two cz這nkowskie sprawuje nadz鏎 w zakresie bezpiecze雟twa;
lub

b) zarejestrowane w pa雟twie cz這nkowskim, chyba 瞠 odpowiedzialno嗆 za nadz鏎 nad spe軟ianiem przez nie wymaga wynikaj帷ych z przepis闚 bezpiecze雟twa zosta豉 przeniesiona na pa雟two trzecie i 瞠 statki te nie s u篡tkowane przez u篡tkownika wsp鏊notowego;
lub

c) zarejestrowane w pa雟twie trzecim i u篡tkowane przez u篡tkownika, nad kt鏎ego dzia豉lno軼i nadz鏎 sprawuje pa雟two cz這nkowskie, lub u篡tkowane w celu przylotu na terytorium Wsp鏊noty, wykonania lotu na jej terytorium oraz odlotu z niego przez u篡tkownika maj帷ego siedzib lub zamieszka貫go na terytorium Wsp鏊noty;
lub

d) zarejestrowane w pa雟twie trzecim lub zarejestrowane w pa雟twie cz這nkowskim, kt鏎e odpowiedzialno嗆 za nadz鏎 nad spe軟ianiem wymaga wynikaj帷ych z przepis闚 bezpiecze雟twa przenios這 na pa雟two trzecie i u篡tkowane w celu przylotu na terytorium Wsp鏊noty, wykonania lotu na jej terytorium oraz odlotu z niego przez u篡tkownika z pa雟twa trzeciego;
spe軟iaj wymagania wynikaj帷e z przepis闚 niniejszego rozporz康zenia.


2. Personel uczestnicz帷y w u篡tkowaniu statk闚 powietrznych, o kt鏎ych mowa w ust. 1 lit. b), c) lub d), spe軟ia wymagania wynikaj帷e z przepis闚 niniejszego rozporz康zenia.

----
----


4. Ust瘼 1 nie ma zastosowania do statk闚 powietrznych, o kt鏎ych mowa w za陰czniku II (do nn. Rozporz康zenia).

5. Ust瘼y 2 i 3 nie maj zastosowania do statk闚 powietrznych, o kt鏎ych mowa w za陰czniku II, z wyj徠kiem statk闚 powietrznych, o kt鏎ych mowa w za陰czniku II lit. a) pkt (ii), lit. d) i h) w sytuacjach, gdy statki takie u篡tkowane s do cel闚 zarobkowego przewozu lotniczego.

Za陰cznik 2

Kategorie licencji Part - FCL

>>> pobierz plik pdf 60.98 Kb

Za陰cznik 3

Zasady przekszta販ania licencji krajowych na licencje EASA Part-FCL

>>> pobierz plik pdf 50.07 Kb

Wygenerowano w sekund: 0.00 9,465,514 Unikalnych wizyt